Podziękowanie

16.09.2021
Drukuj

Parafialny Zespół Caritas rozdał 70 wyprawek szkolnych i 6 tornistrów dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji.

Dziękujemy Ludziom dobrej Woli za wsparcie i pomoc.

Ks. Proboszcz