Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (23.10.2022)

Ewangelia (Łk 18, 9-14)

Pan Jezus pragnie uleczyć serce każdego z nas. Powiedział bowiem, że to z serca ludzkiego pochodzi wszelkie zło - pycha, chciwość, pożądliwość, bałwochwalstwo, obelgi… tam to się zaczyna. Prośmy zatem Pana Miłości i Miłosierdzia, aby dziś oczyścił nasze serca. Aby Twój Duch Panie spoczął w naszych sercach. Zarówno modlitwa faryzeusza i celnika była skupiona na sobie… Dzisiejsza Ewangelia składnia nas, abyśmy dziękowali Panu Bogu za wszystko, za to, że mnie zachował od nieszczęść i od zła oraz za to, że czynie dobro w Jego imię. Błagajmy o miłosierdzie dla siebie i dla wszystkich z pokorą i z cichością, by nasza modlitwa poruszyła Serce naszego Pana. Dziękując i przepraszając. Mówiąc o wszystkim co mnie spotyka. Bóg jest moim przyjacielem. Bóg mnie kocha, ufa i miłuje.

Módlmy się by przezwyciężyć trudności i by uwielbiać Serce Pana Jezusa. Módlmy się za wstawiennictwem serca naszej Matki - Najczystszego Serca Maryi 🤍🙏

Monika Bagińska