Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów
Strona główna Warto przeczytać Słowo na niedzielę Słowo na niedzielę - 9 XII 2012

Słowo na niedzielę - 9 XII 2012

Drukuj PDF

II niedziela Adwentu

Czytania: Ba 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,4.6; Łk 3,1-6

Czy można ujrzeć «zbawienie»? Co to znaczy «zbawienie»? Co to znaczy «być zbawionym»? To znaczy: być uwolnionym od zła, wyzwolonym od zła. To znaczy równocześnie przede wszystkim: być ogarnionym dobrem, być wypełnionym dobrem. Zbawienie - to znaczy: udział w dobru - udział nieodwracalny w dobru niezniszczalnym i ostatecznym. «Ludzie ujrzą zbawienie Boże». Adwent mówi o zbawieniu, które przychodzi do człowieka od Boga. Od samego Boga. Jaka jest wiarygodność tych słów dzisiaj? Człowiek, tak samo dzisiaj jak wówczas, wie z doświadczenia - ogólnoludzkiego doświadczenie - że jego egzystencja w świecie widzialnym nie daje mu udziału w dobru niezniszczalnym i ostatecznym. A jeśli ta ziemska egzystencja obdarza człowieka różnymi dobrami, jeśli suma tych dóbr istniejących w świecie oraz wytworzona przez rodzaj ludzki, zwiększa się i potęguję - to równocześnie wszystkie one razem nie są zdolne «zbawić» człowieka, czyli wyzwolić go od wszelkiego zła i ugruntować go w pełni dobra. Owszem, dzisiejszy człowiek w kosmicznym wymiarze swej egzystencji może bardziej i boleśniej odczuwać zagrożenie wielorakim złem. Jest to także argument wyłącznie negatywny. Prorok nawet tym argumentem w ogóle się nie posługuję. Mówi wprost «zbawi was Bóg» - «wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». Bóg powiedział, że chce zbawić człowieka. Mówił to przez Izajasza i wszystkich proroków. Mówił przez Jana Chrzciciela. Przede wszystkim powiedział przez Jezusa Chrystusa. I mocą Chrystusa mówi to stale przez Kościół. Mówi to w sposób szczególny w Adwencie.

Rozważania zaczerpnięte z „Agendy Biblijnej 2012” wydawnictwa Verbinum.