Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów
Strona główna Warto przeczytać Słowo na niedzielę Słowo na niedzielę - 16 XII 2012

Słowo na niedzielę - 16 XII 2012

Drukuj PDF

III niedziela Adwentu

Czytania: So 3,14-18a; Iz 12,2-6; Flp 4,4-7; Iz 61,1; Łk 3,10-18

Ewangelia dzisiejsza ukazuje św. Jana Chrzciciela - surowego proroka. A przecież trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą radości. Liturgia zaznacza ową radość oczekiwania, radość przeżywaną w tradycyjnie postnym czasie - jakim do niedawna był Adwent - poprzez przepisany na ten dzień różowy kolor szat liturgicznych oraz antyfonę wstępną: «Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko». Trzeba nam umieć się radować nawet w czasie pokuty, bo pokuta chrześcijan jest radosna - pełna nadziei. Prowadzi przecież do chwały, do zbawienia, do spotkania z Bogiem. Jakże często nasze przeżywanie radości związane jest ze spożywaniem wykwintnych potraw, alkoholu, częstokroć bez umiaru... Czy potrafimy przełamać ten stereotyp i przeżyć pełne radości spotkanie z krewnymi i przyjaciółmi przy skromnym posiłku, zupełnie bez alkoholu, aby cieszyć się głęboką rozmową lub spokojnym tańcem przy cichej, a nie ogłuszającej muzyce? Czy umiemy cieszyć się towarzystwem innych, nie uciekając w zapomnienie poprzez odurzenie i hałas? Czy potrafimy iść pod prąd współczesnej, częstokroć wręcz chorej mentalności i ogłupiającym zwyczajom? Spróbujmy nauczyć się radości poważnej, majestatycznej, bo chociaż jest ona może trudniejsza od powierzchownej wesołkowatości, to jednak pozostawia w nas trwalsze owoce pokoju i szczęścia. A w dniu dzisiejszym, zestawiającym adwentową pokutę i oczekiwanie z wezwaniem do wesela, chciałbym zaproponować jeszcze jedną, z pozoru paradoksalną praktykę. Oto bywają chwile szczególnej radości całego świata - noc sylwestrowa, karnawał. Ludzie pogrążeni w szale nieuporządkowanej radości i częstokroć bardziej podatni na pokusy wpadają w grzechy nieumiarkowania i nieczystości. Tak jak dziś liturgia zachęca nas do wesela w okresie kojarzonym z pokutą, tak też zastanówmy się, czy jako odpowiedzialni za swych bliźnich chrześcijanie nie moglibyśmy podjąć pokuty, modlitwy i umartwienia w tych okresach, kiedy inni wpadają w szał nieuporządkowanej zabawy. Spróbujmy więc przeżyć zbliżającą się noc sylwestrową, modląc się, adorując, poszcząc, umartwiając się i pokutując za grzechy bliźnich, którzy - może nawet bez rozeznania, choć nie bez winy - dopuszczają się ich zamroczeni szałem noworocznych zabaw. Chrześcijanin powinien umieć radować się pokutując i pokutować podczas radości tego świata.

Rozważania zaczerpnięte z „Agendy Biblijnej 2012” wydawnictwa Verbinum.