Podziękowania po zbiórce w dniu Środków Społecznego Przekazu

16.09.2019
Drukuj

Warszawa, 16.09.2019

Wielebny Księże Proboszczu,

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas do parafii i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki w Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. W dniu 15 września zebraliśmy na rzecz Radia Warszawa kwotę w wysokości 37 774 zł, w tym 1 793 zł pochodzi ze zbiórki w Parafii Najczystszego Serca Maryi.

Na ręce Księdza składam też podziękowanie tym parafianom, którzy wsparli nas materialnie oraz systematycznie wspierają nas modlitwą i regularnymi wpłatami na rzecz radia za pośrednictwem Banku Słuchaczy Radia Warszawa.

Ponadto bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie kwestarzy współpracujących z naszą rozgłośnią oraz okazaną im pomoc.

Zachęcamy Czcigodnego Księdza Proboszcza oraz innych Kapłanów pracujących w Parafii do wzmiankowania diecezjalnego Radia Warszawa przy okazji ogłoszeń duszpasterskich w każdą niedzielę, by popularyzować wśród Wiernych nie tylko prasę katolicką, ale i inne katolickie media, w tym naszą diecezjalną rozgłośnię. Składamy za to serdeczne Bóg Zapłać.

Wraz z całym moim zespołem redakcyjnym zapewniam o naszej otwartości na dalszą współpracę z Wielebnym Księdzem Proboszczem zwłaszcza w kwestii promocji wydarzeń parafialnych.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Radia Warszawa

Anna Niebielska
Specjalista ds. marketingu i reklamy
 
Radio Warszawa 106,2 FM
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa
tel.: 662975628
 
https://www.facebook.com/radiowarszawa