Rozważania parafian (28.02.2021)

27.02.2021
Drukuj

Pierwsze czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18), Ewangelia (Mk 9, 2-10)

Dzisiejsza Liturgia Słowa przeprowadza nas przez ważne wydarzenia i pokazuje, co czynić by w pełni wypełniać Bożą wolę.

W pierwszym czytaniu Bóg widząc pełne zaufanie Abrahama, który był gotów oddać mu w ofierze swego długo wyczekiwanego syna, nie tyle nie zabiera mu wszystkiego, ale daje o wiele więcej i błogosławi kolejnym jego pokoleniom.

Ewangelia pokazuje nam zaś, że krocząc za Jezusem jak trzej Apostołowie możemy wspiąć się na szczyt każdej góry i zobaczyć, jak Bóg przemienia się wobec nas. W tym samym miejscu odkrywamy też, jak my sami możemy się przemieniać i odważnie głosić Słowa Jezusa innym.

To Jezus - umiłowany Syn Boga, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek - oddał za nas swoje życie na krzyżu i On sam jest przy nas w każdym czasie, jako ten, który wstawia się za nami u Ojca w niebie.

Czy potrafię oddać Bogu każdą sferę mojego życia i dać Mu się w pełni prowadzić Jego drogami? Czy mam pragnienie zmiany swojego myślenia i pójścia odważnie z Jezusem?

Maria Makuch