Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (07.03.2021)

Ewangelia (J 2, 13-25)

Jezus wygania kupców ze świątyni. Boli Go to, co zrobili z domem Jego Ojca. A jak jest z moim sercem, które powinno być świątynią Boga? Czy nie jest przypadkiem pełne zgiełku, spraw do załatwienia, a może jest miejscem kupczenia z Bogiem, załatwiania z Nim interesów?

Nasze serce powinno płonąc miłością jak serce Jezusa. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W tym krótkim fragmencie, aż dwa razy pojawia się wzmianka o uczniach, którzy dopiero po zmartwychwstaniu przypomnieli sobie słowa Mistrza i zrozumieli je. Czy i my nie widzimy Bożych znaków często z dużym opóźnieniem? Czy zastanawiałam się / zastanawiałem się, gdzie w historii mego życia widać ewidentne znaki łaski Bożej? Może warto (nawet po pewnym czasie) zobaczyć je i podziękować za nie.

Joanna i Marcin Dębowiakowie