Rozważania parafian (09.05.2021)

08.05.2021
Drukuj

Ewangelia (J 15, 9-17)

Przykazanie miłości jest jednym z najpiękniejszych, jakie Bóg mógł podarować człowiekowi. W życiu codziennym stajemy przed różnymi wyborami, sytuacjami, które mogą zachwiać naszą wiarą. Jedyną drogą do wolności i osiągnięcia równowagi jest Jezus Chrystus. Zapewnia nas, że jeśli będziemy trwać w Jego miłości i wzajemnie się miłować – to osiągniemy wieczną radość i staniemy się Jego przyjaciółmi. Bo przecież gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na miejscu właściwym. Miłując się wzajemnie, budujemy wspólnie cywilizację miłości i podobamy się Bogu. Pełni wiary i ufności oddajemy wszystkie swoje zmartwienia woli Bożej, bo przecież to Bóg jest naszym orędownikiem i ratuje nas nawet z najtrudniejszych sytuacji, często postrzeganych jako te „bez wyjścia”. W momentach zwątpienia warto zatem przyjąć postawę, że przecież nie mamy dużego problemu, tylko mamy wielkiego Boga, który jest w stanie zmienić nasze życie w jednej chwili i rozwiązać wszystkie węzły naszego życia. To Bóg nas wybrał i przeznaczył na to, abyśmy szli, przynosili owoce i w nich trwali, a wtedy Ojciec da nam wszystko, o cokolwiek Go poprosimy. Trwajmy nieustannie w przeświadczeniu, że miłość wzajemna i dobroć to klucz do naszego zbawienia.

Monika Drwal