Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (22.08.2021)

Ewangelia (J 6, 55. 60-69)

Jezus w centrum swojej nauki stawia Eucharystię swoje Ciało i Krew - zjednoczenie w Miłości, która jest płodna: pragnie się dawać i uszczęśliwiać. Im większą mamy wiarę i miłość, tym większe zjednoczenie i głębsze poznanie.
Wiara w Jezusa pozwala nam przyjąć Jego Słowa ożywione Duchem Świętym.
Jako ludzie duchowi czasem nie rozumiemy wszystkiego, ale z pokorą przyjmujemy to co mówi Bóg, bo to nie pochodzi z tego świata.
Karmimy się Komunią Świętą, aby nasza dusza miała pierwszeństwo nad ciałem i aby było ono jej podległe we wszystkim.
Bóg Wcielony, Syn Boży jedyna nasza Brama do Nieba. Najbardziej wymowny znak obecności Jezusa w Eucharystii.

Niech dzisiejsze Słowo Boże pozwoli nam na nowo zakochać się w Bogu obecnym w Eucharystii - wspaniałym Darem Nieba, w postaci Hostii, po spożyciu której następuje nasze spotkanie duszy z Żywym i Prawdziwym Jezusem, choć ukrytym dla umysłu i zmysłów ciała.

Monika Bagińska