Rozważania parafian (22.08.2021)

22.08.2021
Drukuj

Ewangelia (J 6, 55. 60-69)

Jezus w centrum swojej nauki stawia Eucharystię swoje Ciało i Krew - zjednoczenie w Miłości, która jest płodna: pragnie się dawać i uszczęśliwiać. Im większą mamy wiarę i miłość, tym większe zjednoczenie i głębsze poznanie.
Wiara w Jezusa pozwala nam przyjąć Jego Słowa ożywione Duchem Świętym.
Jako ludzie duchowi czasem nie rozumiemy wszystkiego, ale z pokorą przyjmujemy to co mówi Bóg, bo to nie pochodzi z tego świata.
Karmimy się Komunią Świętą, aby nasza dusza miała pierwszeństwo nad ciałem i aby było ono jej podległe we wszystkim.
Bóg Wcielony, Syn Boży jedyna nasza Brama do Nieba. Najbardziej wymowny znak obecności Jezusa w Eucharystii.

Niech dzisiejsze Słowo Boże pozwoli nam na nowo zakochać się w Bogu obecnym w Eucharystii - wspaniałym Darem Nieba, w postaci Hostii, po spożyciu której następuje nasze spotkanie duszy z Żywym i Prawdziwym Jezusem, choć ukrytym dla umysłu i zmysłów ciała.

Monika Bagińska