Rozważania parafian (17.10.2021)

16.10.2021
Drukuj

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

…Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Jak można określić w dwóch słowach misje Jezusa? Służba oraz oddanie. Chrystus przyszedł na ten świat z miłości do człowieka. Kocha bezgranicznie każdego - bez wyjątku!!! Przyjął wobec nas postawę służby, chce abyśmy i my taką postawę przyjmowali. Wbrew temu, co mówi świat - słuchajmy Słowa, które daje życie w pełni i otwiera nas na drugiego człowieka oraz jego potrzeby. Bądźmy gotowi do poświęcania swojego czasu, by służyć z miłością.

Zbawiciel oddał życie na krzyżu za Ciebie i za mnie. Zrobił to z czystej miłości, nie kalkulował, czy się opłaci czy nie…

Czy przyjmujesz Jezusa i ogrom Jego miłości?

Czy potrafisz być bezinteresowny w czynieniu dobra?

Maria i Mariusz Makuchowie