Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (14.11.2021)

Ewangelia (Mk 13, 24-32)

Czas nadejścia Sądu Ostatecznego budzi zazwyczaj w ludziach mieszane uczucia. Często dla osób niewierzących jest on czymś zatrważającym, budzącym niepokój, a nawet grozę. Dla katolików zaś jest to czas łaski i obietnica wiecznego przebywania z Bogiem. „Wielki ucisk” w ewangelii św. Marka to jest metafora naszego zbawienia. Celem życia każdego człowieka jest przecież dążenie do świętości, a drugi napotkany człowiek powinien być drogą, po której krocząc staniemy się świętymi.

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Bóg nie przychodzi powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dlatego jeśli kochamy, wierzymy i potrafimy przebaczać to pamiętajmy, że Bóg jest zawsze przy nas w każdym momencie naszego życia. Nie pozostawia nas bez pomocy i jeśli tylko bezgranicznie Jemu zaufamy – On wleje w nasze grzeszne serca wielką Bożą miłość. Miłość bez pytań, pełną przebaczenia i pokory. Wówczas dzień końca czegoś - stanie się naszym początkiem, a czas klęski – stanie się czasem zwycięstwa oraz chwały dobra nad złem.

Dlatego pamiętajmy że Bóg nie jest naszym wrogiem, a przyjacielem, w którym zawsze znajdujemy ratunek. On wzywa nas do wiernie wypełniania służby na ziemi, uczy odwagi i miłości, by podczas czasu zagłady nasze serca zamiast lęku, były wypełnione miłością bez granic.

Monika Drwal