Rozważania parafian (21.11.2021)

20.11.2021
Drukuj

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.
(link do piosenki)

Jak w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata nie zaśpiewać tej pięknej piosenki religijnej, którą znają już dzieci uczęszczające na katechezę? 😊

To przecież ważny dzień, w którym uświadamiam sobie, że Jezus Chrystus jest panem i królem mojego życia!

A jeśli Królem jest mój Bóg, to ja jestem Jego ukochanym synem/córką, czyli dziedzicem/dziedziczką!

Tak, mój Tato w niebie jest Królem, a we mnie płynie królewska krew. Krew, którą Zbawiciel przelał na Krzyżu dla Ciebie i dla mnie – z miłości.

Taki już On jest – kochający, troskliwy, pragnący dobra, współczujący, opiekuńczy, chcący dialogu ze mną, bycia autentycznym, powierzania się Jemu we wszystkich sprawach dnia codziennego…

Tak to nasz Tato! To nasz Król! 😊

Owocnego i błogosławionego świętowania Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata!
Maria, Mariusz oraz Józef Makuchowie