Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (28.11.2021)

Ewangelia (Łk 21, 25-28.34-36)

Katastrofy, zniszczenia, prześladowania…

Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wobec ogromu nawałnic obnaży się ludzka bezradność. Syn Człowieczy przyjdzie powtórnie w wielkiej chwale.

Gdy to się zacznie dziać nie mamy się chować ani magazynować zbiorów na czas ucisku, ale być napełnieni Duchem Świętym. Przyjmując Ciało i Krew Pana Jezusa napełniajmy się obecnością Pana w nas. Oczyszczanie w spowiedzi świętej naszych ociężałych serc z powodu trosk doczesnych, tak mocno skupionych na życiu ziemskim daje nam pokój, nadzieję i ocalenie. Święty Łukasz pisze, że mamy podnieść głowy, gdyż Chrystus przyjdzie z góry. Objawi swą moc nie tylko wybranym narodom, czy kontynentom, ale całej ludzkości.

Nie bójmy się. Nie lękajmy się! Bóg jest z nami - jesteśmy przez Boga wybrani i umiłowani.

Czy zatem moje serce jest wolne od przyzwyczajeń, złych relacji, uzależnień?
Jak bym uczestniczył i przeżywał Mszę Świętą gdybym wiedział, że jest to mój ostatni udział w pamiątce Ofiary Krwi przelanej za nasze grzechy na Golgocie?

Monika Bagińska