Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (09.01.2022)

Ewangelia (Łk 3, 15-16. 21-22)

Św. Jan u szczytu popularności wskazuje na Jezusa. Nie szuka próżnej chwały i wygód, ale od początku swej działalności mówi, jaki jest cel jego misji. Przygotowuje ludzi na przyjście Mesjasza i udziela im chrztu. Siebie samego uważa za niegodnego być choćby sługą Tego który ma nadejść. I właśnie do Jana, świadomego swej małości, pokornie przychodzi Jezus i prosi o chrzest. Nie pyta o przywileje; nie tłumaczy, że nie potrzebuje chrztu bo jest bez grzechu, ale wraz z całym ludem pragnie się ochrzcić. Jakże spektakularne wydarzenie musiało to być! Tłumy ludzi zobaczyły otwarte niebo, Ducha Świętego zstępującego na Jezusa i głos z nieba mówiący, że Jezus jest "umiłowanym Synem". Gdzież później - po kilku latach publicznej działalności Jezusa podziali się świadkowie Jego chrztu i objawienia Go jako Syna Bożego? Czy uwierzyli i poszli za Nim, czy może już z innym tłumem wołali "ukrzyżuj Go!"?

Monika Drwal