Rozważania parafian (09.06.2024)

08.06.2024

Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju opowiada jak Adam i Ewa po grzechu przejrzeli na oczy i odczuli/poznali/zrozumieli: Co to jest grzech! W ich w przypadku grzech = nieposłuszeństwo słowu BOGA.

Stwórca jak zawsze ma najlepszy plan i co robi? Zapowiada Maryję (protoEwangelia), która zniszczy głowę szatanowi!

Bóg Zbawicielem,pełnym miłosierdzia

To psalm pełen ufności w Bożą pomoc i miłosierdzie :)  Taki jest BÓG. ON wie czego my potrzebujemy, pragniemy.

Jak czytałem Drugi List świętego Pawła Apostoła do Koryntian to od razu dotknęły mnie Słowa:

Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Ewangelista Marek nakreślił obraz uczonych w Piśmie, którzy porównują JEZUSA do belzebuba i że posługuje się jego mocami! Cóż za absurd!

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać.

Przykłady z życia ludzi kościoła - świeckich czy kapłanów kapłanów, sióstr zakonnych - którzy skłócają wiernych to antyprzykład jak można oszukiwać i manipulować...a przecież wierzący i katolik?

Strzeżmy się takich ludzi.

Droga Siostro, Drogi Bracie w górę ❤️ i odmawiaj codziennie modlitwę do Świętego Michała Archanioła. Niech nas broni i wspomaga:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia
Pozdrawiam serdecznie

Mariusz Makuch