Akcja Katolicka

Drukuj

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła."   
Jan Paweł IIPodstawy organizacyjne nadał jej papież Pius XI w 1922 r. W Polsce przygotowania do utworzenia Akcji Katolickiej trwały już od 1926 r., kiedy to powstała tzw. Liga Katolicka. W skład Akcji Katolickiej wchodziło szereg stowarzyszeń (m.in. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej); wydawała też czasopisma i książki. Po II wojnie światowej Akcja Katolicka została reaktywowana dopiero w 1994 r., a w 1996r. KEP zatwierdziła jej nowy Statut.

Cel i działalność Akcji Katolickiej (Rozdział II Art.9. 1 Statutu AK)

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.