Ruch Focolari

Drukuj

Spotkania ze Słowem Życia to jedna z form pogłębiania życia charyzmatem Jedności podarowanego Kościołowi poprzez Chiarę Lubich, założycielkę Ruchu Focolari – znanego w Kościele jako Dzieło Maryi.

W roku 2000, kiedy Chara Lubich była gościem polskich biskupów uczestniczących w 303 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, zapytana przez redaktora „Gościa Niedzielnego” (nr 12/2000) czym jest dla Niej Słowo Życia odpowiedziała: „Przekładanie na codzienne życie Słowa czy zdania pochodzącego z Pisma Świętego, zwykle z Nowego Testamentu, ale nie tylko, opatrzonego komentarzem, jest zwyczajem, który sięga pierwszego okresu Ruchu. Obecnie te refleksje są co miesiąc publikowane w 90 językach i dialektach na całym świecie i docierają do około 40 milionów osób. Celem jest ciągła ewangelizacja i reewangelizacja nas samych i innych w - sposobie myślenia, odczuwania, działania, miłowania. W taki sposób, wraz z wiarą, która musi zawsze jaśnieć w naszych duszach, przeżywane Słowo Boże sprawia, że my, chrześcijanie, możemy indywidualnie doświadczać rzeczywistości bliźniego - „drugiego Chrystusa”, a we wspólnocie - rzeczywistości jego mistycznego Ciała, to jest Kościoła.”

Każdego miesiąca uczestnicy spotkań otrzymują wybrane zdanie z Ewangelii opatrzone komentarzem. Jest to zdanie nie tylko do rozważenia ale i do wcielania w życie, zgodnie ze wskazówkami podanymi w komentarzu.

Podczas comiesięcznych spotkań uczestnicy dzielą się doświadczeniami z przeżywania Słowa oraz owocami tych doświadczeń w ich codzienności.

Ten sposób wzajemnego podarowania tworzy wspólnotę, przyczynia się do budowania Kościoła Komunii, do wypełniania się pragnienia Jezusa wyrażonego w modlitwie zapisanej w Ewangelii św. Jana (17,21) „aby wszyscy stanowili jedno...”

Spotkania ze Słowem Życia w naszej Parafii pw. Najczystszego Serca Maryi odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:45 w sali na parterze domu parafialnego (ul. Chłopickiego 2). Przed spotkaniem zapraszamy do kościoła na Mszę Św. na godzinę 18.

Więcej informacji na temat Ruchu Focolari także: