Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Aktualności

Terapia duchowa - modlitwa za chorych, pracowników służby zdrowia i ich bliskich

2 grudnia - 27 stycznia 2020/2021

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia biskup Romuald Kamiński zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji chorych, pracowników placówek leczniczych i ich bliskich.

W trudnym czasie pandemii i wzrostu zachorowań na COVID-19 wysiłkom personelu medycznego i walce pacjentów z chorobą towarzyszy terapia duchowa.

Zapraszam na Msze Święte, które będą transmitowane od 2 grudnia w każdą środę przez najbliższe tygodnie o godzinie 20. Już teraz proszę, abyście przesyłali na podany adres swoje intencje, którymi chcecie się podzielić. – zachęca biskup Romuald Kamiński.

W każdą środę o godzinie 20, przez dziewięć tygodni, za pośrednictwem kanału YouTube SalveNET będziemy łączyć się duchowo na Eucharystii.

Więcej informacji na stronie internetowej diecezji.

 

List pasterski ks. bp. Romualda Kamińskiego na Adwent 2020 i komunikat dotyczący nominacji biskupa pomocniczego

Zachęcamy do lektury listu pasterskiego ks. bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego, na rozpoczęcie Adwentu 2020. Do listu załączony został komunikat związany z nominacją biskupa pomocniczego.

Treść listu i komunikat na stronie internetowej diecezji.

https://dw-p.pl/7242

 

Transmisja Mszy Św.

W niedzielę, 29 listopada 2020, Msza Św. o godz. 12:30 będzie transmitowana on-line. Transmisja odbędzie się na kanale naszej parafii na YouTube.

Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii poprzez internet i prosimy o wyrozumiałość, gdyby pojawiły się problemy techniczne.

 

Dekret dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

Warszawa, 16 października 2020
Nr 1422/BD/2020

D E K R E T
dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

W związku z trwającą epidemią chcemy dołożyć starań, by wierni gromadzący się w świątyniach mogli bezpiecznie uczestniczyć w liturgii, korzystać z sakramentów świętych i szukać umocnienia w Bogu w tym trudnym czasie.

Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są konkretne reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

1. Dyspensa

Przypominam, że udzielona na początku pandemii dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. nadal obowiązuje, tym bardziej w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej”.

2. Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, nie zaś koncelebransów. Kapłani i szafarze nadzwyczajni mają obowiązek używania maseczek podczas udzielania Komunii Świętej.

Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego: w „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m², w „strefie żółtej” 1 osoba na 4 m².

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek i zachowania odległości pomiędzy osobami.

Wodę święconą udostępniamy wiernym z pominięciem kropielnic – buteleczki, dozowniki itp.

3. Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno wymuszać na wiernych przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

4. Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

a) Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).
b) W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.
c) W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

5. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

Jeśli w najbliższych dniach pojawią się inne, szczególne okoliczności w tej materii, będziemy informować o ewentualnych nowych zaleceniach w oddzielnym komunikacie.

6. Spotkania formacyjne

Spotkania grup formacyjnych, jeśli nie są w tych dniach konieczne, należy odłożyć. Jeśli według duszpasterzy powinny się odbyć, to może w nich uczestniczyć: w „strefie czerwonej” do 10 osób, a w „strefie żółtej” do 25 (przy zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz przy użyciu maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk).

Zalecamy Księżom również zachowanie szczególnej ostrożności w korzystaniu z grupowych rekolekcji kapłańskich.

Ogarniam modlitwą i błogosławię wszystkim Wiernym naszej Diecezji. Szczególnej opiece Matki Bożej zawierzam starszych i chorych. Dla całej służby zdrowia wypraszam łaskę siły i odwagi do walki z pandemią.

+Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

https://diecezja.waw.pl/7195

 

Podziękowanie - Caritas Kamieniec Podolski

Ks. Gabriel Sucharski dyrektor Caritas-Spes diecezji Kamieniecko-Podolskiej przekazuje podziękowania za ofiary złożone na działalność Caritas.

 

Z radością powróćmy do Eucharystii

Bez Mszy Świętej nie możemy żyć, być chrześcijanami, w pełni realizować swojego człowieczeństwa oraz pragnień dobra i szczęścia, które nosimy w sercu.

Potrzebujemy spotkań z braćmi, z którymi nas łączy dziecięctwo Boże, braterstwo z Chrystusem, powołanie i dążenie do świętości i zbawienia dusz w całej bogatej różnorodności wieku, osobistych historii życia, charyzmatów i powołań.

Trudno nam żyć bez domu Pańskiego, który jest naszym domem; bez tego miejsca, gdzie narodziliśmy się dla wiary; gdzie odkryliśmy obecność Pana i miłosierny uścisk Jego ramion, podnoszący tego, kto upadł; gdzie zanosiliśmy błagania i dziękczynienia; gdzie cieszyliśmy się i płakaliśmy; gdzie powierzaliśmy Ojcu naszych najbliższych, którzy doszli już do kresu swoich dni.

Nie możemy żyć bez dnia Pańskiego, bez niedzieli, która przynosi światło i nadaje sens kolejnym dniom pracy oraz rodzinnym i społecznym obowiązkom.

 

O ile środki społecznego przekazu swoją cenną działalnością służą chorym i innym ludziom niemogącym pójść do kościoła, i wyświadczyły wielką przysługę, transmitując Mszę Świętą w czasie, gdy nie było możliwości przeżywania jej we wspólnocie, żadna transmisja nie może się równać z osobistym udziałem w Eucharystii ani nie może go zastąpić. Same transmisje mogą nas nawet oddalić od osobistego i głębokiego spotkania z Bogiem Wcielonym, który wydał nam siebie nie w sposób wirtualny, ale rzeczywisty, mówiąc: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Fizyczny kontakt z Panem jest żywotny, niezbędny, niezastąpiony. Kiedy już określono i podjęto konkretne środki ograniczające do minimum możliwość zakażenia wirusem, niech wszyscy koniecznie zajmą z powrotem swoje miejsce w zgromadzeniu braci, niech odkryją na nowo niezastąpioną wartość i piękno celebracji, niech zaproszą i przyciągną zaraźliwym entuzjazmem braci i siostry, którzy są zniechęceni, wystraszeni, nazbyt długo nieobecni czy pogubieni.

 

Z Listu o celebrowaniu liturgii w czasie i po pandemii COVID-19
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (15.08.2020)

 

Różaniec dla dzieci - 2020

Harmonogram odpowiedzialnych za przygotowanie nabożeństwa

Data Katecheta Szkoła
06.10 P. Magdalena 215
08.10 P. Anna 163
13.10 S. Faustyna 374
15.10 P. Tomasz 246
20.10 S. Estera 215
22.10 P. Mariusz 374
27.10 P. Marta 246
29.10 Ks. Tomasz 215
 

List Ks. Proboszcza dotyczący Bierzmowania 2020

Kochani Młodzi, Kochani Rodzice!

To dla mnie wielka radość, że znów nadeszła okazja, abym mógł skierować swoje słowa specjalnie do Was. Jak zapewne pamiętacie, przed sześcioma laty, również spotykaliśmy się w tym gronie. Jednak wtedy mieliście na głowie o wiele mniej zmartwień, niż dziś. Być może także mniej rzeczy odciągało Was wtedy od Kościoła. Ale jako Wasz Proboszcz cieszę się, że odnaleźliśmy się po tym czasie…

Od Waszej Pierwszej Komunii Świętej sporo się zmieniło. A czy myślicie już o tym, co będzie za kolejne sześć lat? Z pewnością wielu z Was będzie wtedy studentami, pracownikami, może nawet małżonkami. Może wtedy znów przyjdziecie do tej świątyni, by pełnić rolę chrzestnych, przyrzekać małżeńską miłość, albo ochrzcić własne dziecko? Tego jeszcze dziś nie wiemy. Ale jednego możecie być pewni w stu procentach: ten sam Chrystus, który przed laty gościł Was w świątyni na uroczystości pierwszokomunijnej, niezmiennie będzie na Was czekał także przez kolejne lata. I zaprasza Was do naszego kościoła także teraz, ponieważ zbliża się Wasze bierzmowanie.

Zmienia się wszystko wokół i zmieniamy się my sami. A nasz Przyjaciel, Jezus, jest wciąż tak samo cierpliwy, kochający i zapatrzony w nas samych oraz w to, co dla nas ważne. Możecie być pewni, że za sześć, szesnaście czy nawet sześćdziesiąt lat, nasz Bóg wciąż będzie cierpliwie czekał na nas w kościele z całą swoją miłością.

Kochani Rodzice, jesteście wspaniali. Towarzyszycie Waszym Dzieciom w każdej chwili życia. W dniu chrztu obiecaliście Bogu, że przekażecie im wiarę. I to się stało. Jesteście z nimi także na tym etapie. Dziękuję Wam za to, jak pięknie spełniacie swoje rodzicielskie powołanie. To, co już przekazaliście i jeszcze przekażecie Waszym Dzieciom, one będą powielać i przekazywać dalej. Mam świadomość, że decyzja Waszych Dzieci o rozpoczęciu przygotowania do bierzmowania nierzadko jest owocem Waszych starań i wielu trudnych rozmów. Jestem z Was dumny, a Wasze Dzieci z pewnością też wkrótce to docenią.

Kochani Młodzi, na pewno zgodzicie się ze mną, że ostatnie lata wiele zmieniły w Waszym spojrzeniu na życie, wiarę i samych siebie. Przed Wami stoją nowe wyzwania i raczej będzie ich coraz więcej. Bądźcie pewni, że Jezus, którego na nowo zapraszacie do życia w bierzmowaniu, jest i będzie dla Was siłą oraz trwałym punktem odniesienia w niepewnym świecie. Myślę, że bierzmowanie jest dobrą propozycją na ten zmienny świat i jego wyzwania. Pewniej i bezpieczniej będzie Wam iść przez życie, gdy będziecie wyposażeni w mądrość Ducha Świętego.

Serdecznie Was zapraszam na nasze spotkania. Jestem pewien, że nie tylko sam dzień bierzmowania, lecz także cały okres przygotowań okaże się dla Was wielkim bogactwem, mimo trudów, jakie trzeba podjąć, by wytrwać do dnia bierzmowania. Więcej szczegółów możecie poznać dzięki facebookowej grupie prowadzonej przez ks. Michała Czajkowskiego. Poza tym zachęcamy Was do zainstalowania na smartfonach mobilnej aplikacji „PentecostApp”, w której co dzień prezentowana jest nowa, inspirująca myśl związana z wiarą. Z tej aplikacji będziemy korzystać zwłaszcza w grupie pierwszej. Natomiast na naszej stronie parafialnej, w zakładce poświęconej sakramentom, znajdziecie odnośnik do bierzmowania, skąd możecie pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia. Nie bójcie się wrócić do Kościoła, który jest Waszym domem oraz do nas, Waszych kapłanów. Cieszymy się Wami, czekamy na Was i każdego dnia pamiętamy o Was w modlitwie…

Ks. Proboszcz
Krzysztof Ukleja

 

Organofonie warszawskie

Organofonie warszawskie to cykl trzech recitali organowych Adama Tańskiego, które odbędą się w kościołach stolicy i wykonane zostaną na instrumentach warszawskiego warsztatu organmistrzowskiego rodziny Kamińskich. Koncerty mają na celu zwrócenie uwagi na dziedzictwo warszawskiej firmy organmistrzowskiej oraz powojenne instrumentarium samej Warszawy, w które warsztat Kamińskich włożył znaczący wkład.

Drugi koncert z tego cyklu odbędzie się w naszym kościele 4 października 2020 o godz. 19:00.

W programie:

  • J. Brahms - Preludium i fuga g-mol
  • J. Alain - Postludium na oficjum komplety
  • T. Escaich - Évocation II
  • J. Bauer - Reminiscenze
  • A. Hailler - TanzToccata

Więcej informacji na stronie Pana Adama Tańskiego oraz na stronie Polskiego Centrum Informacji Muzycznej.

 

List Ks. Proboszcza – I Komunia Św

Kochane Dzieci,

Długie wakacje się już skończyły. I dobrze, że rozpoczął się rok szkolny i wreszcie wróciłyście do szkoły. Możemy też przychodzić do kościoła. Zapraszam Was serdecznie. Powiem, że ja tęsknię za Wami, za Waszym radosnym śpiewem i za naszą wspólną modlitwą w Kościele. Wiemy, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że Rodzice Wam to już wytłumaczyli. I tak jak tęsknimy za spotkaniem z naszymi bliskimi, koleżankami i kolegami, jeszcze bardziej tęsknimy za spotkaniem z naszym największym Przyjacielem, którym jest Pan Jezus. Mam jednak nadzieje, że niebawem znów się zobaczymy na niedzielnej Mszy Świętej i razem zaśpiewamy Panu Jezusowi oraz wspólnie będziemy się modlić.

 

Kochani Rodzice,

W związku z trwającym wciąż ograniczeniem ilości wiernych w kościele w tym roku (do września na pewno) nie będzie wspólnej Rocznicy I Komunii św.

Po ostatnim spotkaniu z katechetami wspólnie ustaliliśmy datę Rocznicy I Komunii św. dla klas piątych Szkół Podstawowych.

Zapraszamy dzieci w piątek 2 października w godz. 16:00--18:30 na spowiedź przed rocznicą.

W niedzielę 4 października o godz. 11:00 odbędzie się wspólna Rocznica I Komunii św.

Rodziców, którzy z różnych powodów nie chcą bądź obawiają się zagrożenia epidemiologicznego zachęcamy, aby sami zorganizowali taką Uroczystość, przyprowadzając dziecko (w stroju komunijnym) do kościoła, spowiedzi i Komunii św. w dowolnie wybranym dla siebie terminie.

I komunia św. planowana jest 15 maja – SP 215 i SP 163, 22 maja – SP 374 i 29 maja – SP 246. Spotkania dla rodziców w trzecią niedzielę miesiąca od października. Na stronie jest do pobrania druk zgłoszeniowy dziecka do I komunii św.

 

Zachęcam jednak usilnie o wspólna modlitwę, katechezę domową, rozmowy o Panu Bogu i wierze. W tym roku odpowiedzialność za ten wymiar wychowania dzieci spoczywa na Rodzicach, Dziadkach i Opiekunach bardziej niż kiedykolwiek i dlatego proszę by tej okazji i czasu nie zmarnować. „Mówcie dzieciom o Bogu, a gdy dzieci wasze dorosną Bóg powie im o Was.”

 

Ks. Krzysztof Ukleja – proboszcz

 

Tornistry „Pełne uśmiechów”

Parafialny Zespół Caritas rozdał w ostatnią niedzielę sierpnia 35 tornistrów „Pełnych uśmiechów” oraz 50 wyprawek szkolnych. Wszystkim, którzy włączyli się w ten piękny gest składam serdeczne Bóg zapłać. Szczególne słowa podziękowania składam Pani Czesławie Kmieć – organizatorce tej akcji.

Ks. proboszcz

 

Zmiany w życiu parafii

Konferencje przed chrztem będą się odbywać:

  • od października 2020 w każdy ostatni piątek miesiąca na plebanii o godz. 18:30,
  • w październiku wyjątkowo będzie konferencja w pierwszy piątek miesiąca, jak również w ostatni piątek miesiąca.

Kancelaria będzie czynna od wtorku do piątku w godzinach 9:00-11:00 i 16:00-18:00.
Wyjątkiem będą pierwsze piątki miesiąca - wtedy kancelaria po południu będzie czynna w godz. 18:30-19:30.

 

Komunikat przypominający zasady bezpieczeństwa podczas epidemii

21 sierpnia 2020 roku

Mając na uwadze, że teren powiatów wołomińskiego i otwockiego został ogłoszony jako strefa zagrożona dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID 19, Władza Diecezjalna Warszawsko-Praska przypomina i zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

W szczególności obliguje się do troski o higienę rąk, zapewnienia i udostępnienia płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych, bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują Mszy Świętej, a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili). Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego.

Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi.

Ks. dr Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

https://dw-p.pl/7118

 

Apel Jasnogórski w 100-rocznicę Cudu nad Wisłą

15 sierpnia o godz. 21:00, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz 100-rocznicę Cudu nad Wisłą, zapraszamy na Apel Jasnogórski.

Z tej okazji zostanie również ponownie uruchomiona iluminacja kościoła (po renowacji).