Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Aktualności

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

Za zgodność:
Ks. Jarosław Mrówczyński
Zastępca Sekretarza Generalnego
Konferencji Episkopatu Polski

 

Program wizytacji biskupiej

Niedziela – 26 lutego 2023 roku
98 rocznica powstania parafii
192 rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską

11.00 – Msza Święta z udziałem grup parafialnych:

 • dzieci,
 • scholi,
 • ministrantów i lektorów,
 • bielanek,
 • Domowego Kościoła,
 • Oazy Dzieci Bożych.

Złożenie sprawozdań przez grupy parafialne.

12.30 – Msza Święta z udziałem grup parafialnych:

 • Róż Różańcowych,
 • Caritas,
 • Focolare, Inter Grochów,
 • Cenacolo,
 • Akcji Katolickiej,
 • Ruchu Rodzin Nazaretańskich,
 • Anonimowych Alkoholików.

Złożenie sprawozdań przez grupy parafialne.

18.00 – Msza Święta

Zakończenie pierwszej części wizytacji.

 

Tłusty Czwartek

Kochani, przed nami Tłusty Czwartek!

W czasie kolędy to Wy gościliście nas w Waszych domach. Tym razem zapraszamy do nas z rewizytą. Czekamy na Was 16 lutego po Mszy o 18:00. Na plebanii oprócz stu pączków czekają Wasi księża i przyjaciele parafii. Zapraszamy także nowych parafian.

Dom pozostaw pusty,
czeka czwartek tłusty.
Dobry pączek czeka
na Placu Szembeka!
W czwartek się przekonasz
ile spożyć zdołasz.
Oprócz wielu modlitw
trzeba też kalorii!

Zapraszamy!
Wasz Ksiądz Proboszcz
i Wspólnota Inter-Grochów 🙂

 

Zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia,

Od poniedziałkowego poranka, 6 lutego, z niepokojem wsłuchujemy się w komunikaty medialne dotyczące trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię. Śledzimy informacje dotyczące wstrząsów wtórnych, wzrastającej liczby ofiar, heroicznej akcja ratowniczej, będącej wyścigiem z czasem i ujemnymi temperaturami. Podziwiamy pracę polskich ratowników z Państwowej Straży Pożarnej, którzy natychmiast udali się z pomocą poszkodowanym, oraz innych ekip, które sukcesywnie dołączają z pomocą – wojsko, górnicy, inne instytucje pomocowe.

Od pierwszej chwili towarzyszymy wszystkim mieszkańcom dotkniętych nieszczęściem terenów gorącą, serdeczną modlitwą. Wiem, że podejmujecie ją osobiście i w waszych wspólnotach parafialnych – dziękuję za każdą z nich.

Wiele osób indywidualnie podejmuje starania, by spieszyć poszkodowanym także z pomocą materialną. Kościół, poprzez Caritas Polska, włącza się w tę pomoc i pragnie wesprzeć nią najbardziej potrzebujące ofiary trzęsienia ziemi.

Dlatego, podejmując inicjatywę zaproponowaną przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, zalecam przeprowadzenie w najbliższą niedzielę, 12 lutego, we wszystkich parafiach i ośrodkach duszpasterskich naszej diecezji, zbiórki do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło rejony Turcji i Syrii.

Zebrane środki należy jak najszybciej przekazać do Wydziału Finansowego naszej Kurii – tą drogą zostaną przesłane do Caritas Polska.

Proszę, byśmy jako wspólnota wiary i żywego miłosierdzia nie ustawali w modlitwie i podejmowanej w intencji poszkodowanych ofierze. Nasza ofiarność – ta materialna i ta duchowa – niech będzie odpowiedzią na Jezusowe słowa przypowieści o miłosiernym Samarytaninie:

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, ….. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”….. Któryż z tych … okazał się …. bliźnim ……On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!” (por. Łk 10, 33b-37).

Wszystkim Wam z serca błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, 9 lutego 2023 roku

 

Przygotowania do obchodów 100-lecia parafii

Kochani, zapraszamy. Włącz się i Ty do obchodów 100 lecia parafii.

Za dwa lata nasza parafia będzie obchodzić 100-lecie istnienia. Powstał pomysł naszego parafianina Pana Andrzeja by z pomocą parafian, żywych świadków, napisać (opracować) historię na 100-lecie parafii „Szembeka”.

Uzgodniliśmy, że zaczniemy od „typowej historii” parafii jaką już znamy, ale i uzupełnimy ją o nowe, odkrywane, zweryfikowane fakty i dokumenty. Bardzo chciałbym, aby ta historia 100 lat, była historią pisaną życiem 100 parafian, także ludzi którzy tę parafię ufundowali, zbudowali, są/byli z nią związani i o nią dbają, wpisując się swoim życiem w jej historię.

Chcę abyśmy pozbierali jak najwięcej wspomnień, biogramów, dokumentów ludzi, którzy zapisali się w pamięci, umysłach, dokumentach, w historii.

Stąd potrzeba współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli – chętnymi do podzielenia się swoimi wspomnieniami, zdjęciami, dokumentami, które posłużą nam do zrobienia w 100-lecie parafii wystawy poświęconej temu wydarzeniu, która przerodzi się w czasie kolejnych 5-6 lat do 25 lutego 2031 r. w upamiętnienie Bitwy pod Olszynką Grochowską, której Pomnikiem/Mauzoleum jest nasz Kościół.

Poniżej na przykład biogram ks. Sztuki[1], wymagający pracy i znaczących uzupełnień:

Jan Sztuka (1892-1970) - ksiądz katolicki, także znakomity radiesteta. Pochodził z Remiszewic (Remiszewice? Nie jest znane miejsce urodzenia ks. Jana Sztuki - 21.X.1892 26 XII 1970, przyda się do poszukiwań) niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, seminarium duchowne ukończył w Warszawie, gdzie też został wyświęcony zaraz po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Początkowo był wikariuszem w budującej się właśnie parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej, w 1924 roku Arcybiskup Warszawski kardynał Aleksander Kakowski powierzył mu utworzenie parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Grochowa w przeciągu 6 tygodni wybudował na trzymorgowym placu przy dzisiejszej ul. Chłopickiego (podarowanym przez grochowskiego przedsiębiorcę Jana Łaskiego) kościół, wykorzystując podarowane przez księcia Stanisława Lubomirskiego drewno pochodzące z rozebranej karczmy, stojącej niegdyś u zbiegu ul. Grochowskiej 161 i ul. Omulewskiej. Parafia została erygowana 25 II 1925 roku a na plebanii zorganizował również swego rodzaju centrum kulturalne (tzw. Dom Kulturalno-Oświatowy), w którym istniała sala kinowa oraz scena dla teatrów amatorskich. Już w 1931 roku podjął pierwsze próby postawienia świątyni murowanej, trzy lata później poświęcił kamień węgielny a budowa w stanie surowym została ukończona w 1941 roku. Podczas okupacji służył wsparciem AK, podczas Powstania Warszawskiego dawał schronienie żołnierzom Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki". 12 IX 1944 roku drewniany kościół został spalony przez wojska radzieckie zajmujące Grochów. On sam nie zobaczył tego - 22 VIII dobrowolnie dołączył do parafian (Uwaga - sprawdzić. Ktoś mówi, że było to w lipcu 1944 przed Powstaniem, wspomnienia człowieka od figury Matki Boskiej) aresztowanych przez Niemców i został wraz z nimi wywieziony na roboty. Po powrocie do stolicy zajął się odbudową parafii. Na plebanii znalazły wówczas swoją siedzibę m.in. Polskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowych, Macierz Szkolna, Kasa im. Stefczyka a przede wszystkim harcerze. W 1959 roku dołączył do grona kanoników Prymasowskiej Kapituły Łowickiej. Zmarł 26 XII 1970 roku po długiej chorobie w szpitalu Grochowskim, pełniąc jednak swoje obowiązki do ostatniej chwili.

Spoczywa:
Grób w podziemiach parafii Najczystszego Serca Maryi przy ul. Chłopickiego 2

Potrzebujemy wiedzy o księdzu, który był w Szembeku w latach 1944-1946/47? gdy nie było tu księdza Sztuki.
Kronika Parafii zaczyna się 1 listopada 1924 roku i pisana jest przez ks. Jana Sztukę proboszcza.
Pierwsze wzmianki o Grochowie w historii Polski z 1372 r.  – groby na Witolinie.

Chciałbym:

 1. Ogłosić, ze coś takiego się dzieje.
 2. Zrobić 2-3 zespoły osób odpowiedzialnych z liderami:
  1. dokumenty – wystawa
  2. dokumenty – książka
  3. harmonogram prac na 26 kolejnych miesięcy
  4. finansowanie – odpowiedzialni (granty/dotacje itp.)
  5. ścieżka edukacyjna – przejście przez tory – ale również krzyż Gen. Chłopickiego
  6. inne
 3. Spróbować napisać tych 80-120 nazwisk kobiet i mężczyzn – podzielić się pracą nad tymi
 4. Zapraszać ludzi na spotkania raz w miesiącu – aby sprawdzać/weryfikować postęp prac

Proboszcz
Ks. Krzysztof Ukleja

[1] https://ulicetwojegomiasta.pl/ulica/sztuki-jana-ks (dostęp 09/12/2018)

 

Wieczernik z Królową Pokoju

Wieczernik z Królową Pokoju odbędzie się w naszej parafii 30.01.2023.

Misją Wieczerników jest wspólna modlitwa o pokój w sercach, w rodzinach, w Polsce i na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, przy przepięknej figurze Królowej Pokoju przywiezionej 2 lata temu z Medjugorje. Modlitwie będzie przewodniczył ks Marcin Sobiech, który na co dzień posługuje jako proboszcz w Burzynie, polskim Medjugorje. 

Plan Wieczernika:

 • 16:30 Świadectwo
 • 17:15 Różaniec z orędziami Królowej Pokoju
 • 18:00 Msza Św. z homilią i Koronka Pokoju
 • 19:30 - 21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 21:00 - 21:30 Błogosławieństwo kapłańskie

Podczas Wieczernika będzie można nabyć płyty zespołu, w tym m.in. "Królowa Pokoju" płyta z utworami adoracyjnymi jak O Pani ufność nasza, Gospa Majka, i litanią loretańską wraz z błogosławieństwem śp. abp Henryka Hosera.

 

Plan wizyty duszpasterskiej 2023

Wizyty odbywają się u parafian, którzy zgłosili chęć przyjęcia księdza, w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do piątku: 16:30 – 21:30,
 • w soboty: 14:00 – 21:30.

 

Plan chronologicznie poniżej

Alfabetycznie (w/g ulic)

Barwnicza 04 II sob.
Beskidzka 30 I pon.
Białowieska 10 I wt.
Biłgorajska
Boremlowska 19 I czw.
Budrysów 05 I czw.
Byczyńska 07 II wt.
Chłodnicza 04 II sob.
Chłopickiego 24 I wt.
Dęby 07 II wt.
Domeyki 07 II wt.
Dubieńska 18 I śr.
Dudziarska
Dynowska
Filomatów 10 I wt.
Gdecka 13 I pt.
Gedymina 14 I sob.
Grochowska 27 I pt.
Hetmańska 20 I pt.
Igańska 04 I śr.
Jarocińska 13 I pt.
Karczewska 13 I pt.
Kawcza 14 I sob.
Kiprów 01 II śr.
Komorska 13 I pt.
Koprzywiańska 30 I pon.
Kordeckiego 20 I pt.
Kozia Górka
Ks. Jana Sztuki 01 II śr.
Kutnowska 03 I wt.
Kwatery Głównej 23 I pon.
Liwiecka 31 I wt.
Lubartowska 18 I śr.
Lubieszowska 08 II śr.
Lubiniecka 18 I śr.
Łukiska 09 II czw.
Łukowska 09 I pon.
Majdańska 04 I śr.
Makowska 04 II sob.
Mlądzka 26 I czw.
Nasielska 16 I pon.
Obarowska 01 II śr.
Okuniewska 09 II czw.
Olszynki Grochowskiej 30 I pon.
Omulewska 26 I czw.
Osiecka 12 I czw.
Osowska 28 I sob.
Ostrobramska 11 I śr.
Płowce 08 II śr.
Podhajecka
Podolska
Pokrzywnicka 04 II sob.
Pułtuska 18 I śr.
Pustelnicka 12 I czw.
Roztocka 04 II sob.
Rusznikarska 04 II sob.
Serocka 17 I wt.
Stoczkowska 07 II wt.
Styrska 31 I wt.
Sulejkowska 14 I sob.
Szaserów 25 I śr.
Szczawnicka 03 I wt.
pl. Szembeka 01 II śr.
Sztabowa 31 I wt.
Tarnowiecka 12 I czw.
Trembowelska 07 II wt.
Tyśmienicka 06 II pon.
Wiarusów 31 I wt.
Wspólna Droga 06 II pon.
Zagójska 02 I pon.
Zaliwskiego 08 II śr.
Załęże 01 II śr.
Zamieniecka 12 I czw.
Zana 08 II śr.
Zapałczana 31 I wt.
Zbrojarska
Zgierska 03 I wt.
Znicza 11 I śr.
Żółkiewskiego 21 I sob.

 

Chronologicznie

2023
02 I pon. Zagójska
03 I wt. Zgierska, Kutnowska, Szczawnicka
04 I śr. Igańska, Majdańska
05 I czw. Budrysów
06 I pt. Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli
07 I sob.
09 I pon. Łukowska
10 I wt. Białowieska, Filomatów
11 I śr. Ostrobramska, Znicza
12 I czw. Zamieniecka, Osiecka, Pustelnicka, Tarnowiecka
13 I pt. Gdecka, Komorska, Jarocińska, Karczewska
14 I sob. Gedymina, Kawcza, Sulejkowska
16 I pon. Nasielska
17 I wt. Serocka
18 I śr. Pułtuska, Dubieńska, Lubartowska, Lubiniecka
19 I czw. Boremlowska
20 I pt. Kordeckiego, Hetmańska
21 I sob. Żółkiewskiego
23 I pon. Kwatery Głównej
24 I wt. Chłopickiego
25 I śr. Szaserów
26 I czw. Mlądzka, Omulewska
27 I pt. Grochowska
28 I sob. Osowska
30 I pon. Koprzywiańska, Beskidzka, Olszynki Grochowskiej
31 I wt. Liwiecka, Styrska, Sztabowa, Wiarusów, Zapałczana
01 II śr. Kiprów, Obarowska, Ks. Sztuki, Załęże, pl. Szembeka
02 II czw. Uroczystość Ofiarowania Pańskiego
03 II pt. Pierwszy piątek miesiąca
04 II sob. Roztocka, Chłodnicza, Pokrzywnicka, Rusznikarska, Makowska, Barwnicza
06 II pon. Wspólna Droga, Tyśmienicka
07 II wt. Byczyńska, Dęby, Domeyki, Trembowelska, Stoczkowska
08 II śr. Lubieszowska, Zaliwskiego, Zana, Płowce
09 II czw. Łukiska, Okuniewska
 

Żłóbki z figurką Pana Jezusa

Dzieci z Ruchu Focolari tradycyjnie co roku przygotowują figurki Pana Jezusa w żłóbku i rozprowadzają je za dobrowolną ofiarę w ostatnią niedzielę Adwentu. W tym roku dzięki uprzejmości naszego Proboszcza ks. prałata Krzysztofa Uklei zrobią to w naszej parafii.

Akcja nazywa się “Usunięto Jezusa” 2022 i jest dobrą okazją do przywrócenia prawdziwego świętowania Dzieciątka Jezus, które jest w centrum Bożego Narodzenia.

W tym roku kładziemy szczególny nacisk na pokój. Z tego powodu naszą akcję zatytułowaliśmy: “Razem z Nim… zanieśmy miłość do świata… a nadejdzie pokój”.

Zebrane środki w tym roku przeznaczymy na:

 • Wsparcie dla projektu NEST w Pakistanie, który dotyczy głównie pomocy dzieciom opuszczonym (ulicy). Ich sytuacja pogorszyła się znacznie z uwagi na kataklizmy, jakie ostatnio nawiedziły ich kraj.
 • Pomoc dla przedszkola parafialnego “Laudato Sì” w Limie, Perù, w którym przebywają dzieci z biednych rodzin emigrantów. Tym razem chodzi o naprawę dachu i zakup gier, służących do uspołeczniania.

Ruch Focolari

 

Rekolekcje Adwentowe

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii głosi ks. prof. Stefan Koperek CR.

IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2022

 •  7:00 – Msza Św.
 •  8:30 – Msza Św.
 •  9:30 – Msza Św. dla młodzieży
 • 11:00 – Msza Św. dla dzieci
 • 12:30 – Msza Św.
 • 16:00 – Msza Św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców
 • 18:00 – Msza Św.
 • 20:00 – Msza Św.

Poniedziałek, wtorek, środa – 19, 20, 21 grudnia 2022

 •  6:30 – Roraty
 •  8:30 – Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
 • 17:00 – Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
 • 18:00 – Msza Św. z kazaniem dla wszystkich
 • 19:15 – Msza Św. z kazaniem dla wszystkich i dla młodzieży

Sakrament pokuty w poniedziałek, wtorek i środę przed Mszami Świętymi i w trakcie ich trwania.

 

Wizyta duszpasterska 2023

Wszystkich Parafian, którzy w trakcie tegorocznej kolędy chcą i mogą osobiście przyjąć w swoim domu kapłana z błogosławieństwem, prosimy o zgłoszenie wizyty.

Można to zrobić w następujący sposób:

 • wypełniając formularz poniżej na stronie
 • wysyłając e-mail ze zgłoszeniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wypełniając papierowy formularz dostępny w kościele
 • osobiście u jednego z kapłanów, w kancelarii parafialnej lub w zakrystii

Zgłoszenia można składać do dnia 26 grudnia br.

O terminach wizyt u wiernych w poszczególnych blokach i ulicach poinformujemy w ogłoszeniach i na stronie internetowej parafii.

Formularz zgłoszeniowy

 

Godzina Łaski

Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci.
(Matka Boża w Montichiari)

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

 

Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023

27 listopada 2022 roku w Kościele rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

Materiały dla rodzin programu duszpasterskiego przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce.

To cenna propozycja dla rodziców, którzy chcieliby swoje dzieci wprowadzić do Kościoła, a czasem brakuje pomysłów jak to zrobić. Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań.

ks. Robert Wielądek
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Materiały są dostępne na stronie internetowej diecezji, a filmy na YouTube na kanale FARO.TV.

 

Synod – „Rozszerz przestrzeń twego namiotu”

Dokument etapu kontynentalnego Synodu o synodalności – treść i ankieta

Czcigodni Kapłani, Drodzy Diecezjanie,

24 października 2022 ukazał się w języku włoskim dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego Synodu o Synodalności zatytułowany: „Rozszerz przestrzeń twego namiotu” (Iz 54, 2) – są to zebrane opinie świeckich i kapłanów z różnych, rozsianych na całym świecie Konferencji Episkopatów. Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów. Wersja polska ukazała się w połowie listopada.

Bardzo serdecznie prosimy Was o zapoznanie się z tym dokumentem, uważne przeczytanie go, promowanie i propagowanie w swoich środowiskach parafialnych i wspólnotowych. Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zapoznało się z treścią dokumentu i odpowiedziało na 6 pytań, które znajdują się na stronie 34 dokumentu. Odpowiedzi te mają być opiniami i spostrzeżeniami po zapoznaniu się z tym, co napisali katolicy na całym świecie.

Drodzy Diecezjanie, bardzo ważne jest byśmy i my zabrali aktywny głos w debacie synodalnej na temat kondycji i przyszłości Kościoła katolickiego. Zdystansowanie się bądź zbojkotowanie dokumentu kontynentalnego poskutkuje tym, że nasz głos, polskich katolików stanowiących duży i dynamiczny duszpastersko Kościół w Europie, nie zostanie usłyszany, wzięty pod uwagę, zanotowany. W myśl zasady – nieodzywający się i nieobecni sami wyłączają się z dyskusji – jeśli nie weźmiemy teraz udziału w zaopiniowaniu dokumentu Kontynentalnego, nasz głos nie będzie brany pod uwagę na kolejnym spotkaniu Zgromadzenia Synodalnego dla Europy, które odbędzie się w dniach 5-12 lutego 2023 roku w czeskiej Pradze.

Prosimy zatem wszystkich kapłanów i świeckich naszej diecezji: przeczytaj dokument, umieść go na stronach parafii i w mediach społecznościowych, napisz jak skorzystać z dokumentu, gdzie znaleźć pytania i gdzie przesłać odpowiedzi. Czekamy na wasze refleksje i odpowiedzi na pytania ze strony 34. Wysyłajcie je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 grudnia 2022 roku.

+ Jacek Grzybowski
wikariusz generalny

Skróty używane w dokumencie: KE – Konferencja Episkopatu (np. KE Nikaragui), DP – Dokument Przygotowawczy, DEK – Dokument dla etapu kontynentalnego.

Do pobraniaDokument etapu kontynentalnego Synodu o synodalności - treść i ankieta PDF

 

Kolędujmy razem!

Uwaga! Spotkania odbywają się na plebanii.