Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (25.09.2022)

Ewangelia (Łk 16, 19-31)

Łazarz został zabrany na łono Abrahama przez Aniołów. Przyszli Aniołowie z nieba i zaprowadzili jego duszę do Boga. Z bogaczem domyślamy się, że złe duchy zabrały go do piekła.

Aniołów Bóg stworzył dla swojej chwały i radości. Bóg jest doskonały sam w sobie. Aniołów stworzył z miłości i niezgłębionego miłosierdzia. Aniołowie to duchowe istoty, które mają rozum i wolną wolę, a po próbie w większości wybrały Boga. Niektórzy zbuntowali się, sprzeciwili się Bogu. Szatan sprzeciwił się Bogu i zbuntował innych.

Świat Aniołów jest dla nas zakryty. Przez Pismo Święte i Tradycje Kościoła dowiadujemy się, że są Archaniołowie, którzy wybrali Boga na wieki.

Archanioł Michał – „Któż jak Bóg” Bóg jest najważniejszy, jedyny, walczę w imieniu Boga z szatanem i wszelkim złem. Dlatego dobrze jest wzywać Michała Archanioła, aby bronił w walce z szatanem bo On go pokonał, wie jak z nim walczyć i ze złymi duchami.
Archanioł Rafał – „Bóg uzdrawia” Bóg uzdrawia przez Aniołów. Dobrze jest wzywać Archanioła Rafała prosząc o uzdrowienie dla siebie i bliskich.
Archanioł Gabriel – „Moc Boga” który powiedział do Maryi w chwili Zmartwychwstania „Moc Najwyższego osłoni Cię, Duch Święty zstąpi na Ciebie” Archanioł objawiał wielką moc Boga, która była związana z poczęciem i narodzinami Jezusa Chrystusa.

Niektórzy Aniołowie są potężniejsi od pozostałych z woli Boga, dlatego wzywajmy ich wstawiennictwa, czcijmy Aniołów ze względu na Boga. My mamy od chwili poczęcia Anioła Stróża, który będzie z nami aż do chwili śmierci. Pomaga nam na drodze zbawienia, do osiągnięcia szczęścia. Zaprzyjaźnijmy się z naszym Aniołem Stróżem, by jak Łazarza w chwili śmierci również naszą duszę zaprowadzili do Boga.

Maryjo Królowo Aniołów - módl się za nami! 🙏

Monika Bagińska

 

Rozważania parafian (18.09.2022)

Ewangelia (Łk 16, 1-13)

"Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie."

Słowo Boże prowokuje do postawienia sobie konkretnych pytań.
Siostro i bracie, przeczytaj dzisiejsze czytania i porozmawiaj o nich z KOCHAJĄCYM TATĄ - BOGIEM.

  • Jaka jest moja hierarchia wartości? Czy w ogóle ją mam?
  • Kogo stawiam na pierwszym miejscu?
  • Jaki/jaka jestem w relacjach z ludźmi?
  • Czy jestem uczciwy wobec bliźniego?
  • Rozmawiam z BOGIEM jak z kimś bliskim czy odległym?

Porozmawiaj dzisiaj z BOGIEM. On czeka na Ciebie.

Maria i Mariusz Makuchowie

 

Rozważania parafian (04.09.2022)

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Dziś Jezus mówi o relacji z Nim i o tym, że ta relacja powinna być na pierwszym miejscu. Nasze serce powinno być wolne dla Niego i tylko dla Niego.

Warto dziś zastanowić się, gdzie w hierarchii moich najbliższych osób jest Jezus, czy przysłania go Dziecko, Mąż, Żona, Rodzice, Chłopak, Dziewczyna? A może Jego miejsce znajduje się nawet za rzeczami takimi jak: dom, samochód, praca, hobby...

Oczywiście Jezus chce byśmy kochali najbliższych i dbali o nich, jak i o rzeczy jakie nas otaczają, ale chodzi też o wolność, tak by te relacje, czy rzeczy nie były ważniejsze od Jego Miłości, byśmy potrafili znaleźć dla Niego czas.

Może warto zacząć od drobnych zmian np. znaleźć czas na modlitwę nie w ostatnie najmniej produktywne chwile dnia - kiedy już przysypiam, ale w czasie kiedy możemy się skupić i w pełni skoncentrować? Może to będzie powierzenie mu relacji, które nas w jakiś sposób zniewalają? A może jeszcze coś innego?

Joanna i Marcin Dębowiakowie

 

Rozważania parafian (28.08.2022)

Ewangelia (Łk 14, 1.7-14)

Miejsce na Krzyżu to jest miejsce dla kogoś kto jest ostatni. Umierać między złoczyńcami na górze śmierci to zajęcie ostatniego miejsca.

Chrystus zachęca, aby zająć ostatnie miejsce tak jak On, czyli uniżyć się i wyrzec się pychy świata i swojej własnej arogancji, zarozumiałości, przemądrzania, wywyższania się nad innymi, pogardzania…

Pycha tego świata przeszkadza nam być z Jezusem. Odbiera nam radość.

Pan Jezus zawsze zachęca do dobra i chroni od zła, chroni nas od pychy.

Człowiek pyszny nie pójdzie za radą Jezusa. Człowiek pokorny powie tak Panie, co sprzeciwia się mojej pysze i pożądliwościom, wyrzekając się tego wybierajmy ciche i pokorę Twojego Serca i Serca Maryi bo tutaj chcę być najmniejszy by tam być na wiecznej uczcie z Tobą Panie ze względu na Twoją wspaniałą miłość i Twoje Królestwo do którego każdego z nas zapraszasz.

Monika Bagińska

 

Rozważania parafian (21.08.2022)

Ewangelia (Łk 13,22-30)

Każdego dnia człowiek ma nad czym myśleć... Pojawiają się w głowie różne pytania i wątpliwości... również w relacji do BOGA. To normalne. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości.

Dzisiaj w Ewangelii pada pytanie "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" 

Niektórzy ludzie patrząc na życie i styl JEZUSA mogą zastanawiać się czy podołają iść za Nim. Nie jest to droga łatwa, ale wymagająca. To nie stagnacja/spocznięcie na laurach, lecz ciągły rozwój/dynamizm. ZBAWICIEL chce, abyśmy już tutaj na ziemi doświadczyli przedsionków nieba. Pragnie naszego dobra i zależy Mu na nas. Dlaczego? Bo kocha - Ciebie i mnie, nas wszystkich. Chce byśmy zawsze byli blisko Niego, jak domownicy.

Rozmawiaj z JEZUSEM każdego dnia o sobie, ludziach z Twojego otoczenia, radościach,  trudnościach, życiu wiecznym, o Twojej relacji z Nim...

Mariusz i Maria Makuchowie