Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Komunikat ks. Proboszcza

Aktualizacja 14.03.2020:
W związku z dekretem Ks. Bpa Ordynariusza naszej diecezji zawieszone zostają wszystkie nabożeństwa: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i inne. Podczas sprawowanej liturgii w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób jednocześnie. Prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie we Mszy Św. za pomocą radia i telewizji.

Prosimy również o zapoznanie się z pozostałymi informacjami Konferencji Episkopatu Polski i naszego Bpa Ordynariusza.

 

W związku z zaistniałą sytuacją podaję kilka wskazań dotyczących udziału w Mszach Świętych i nabożeństwach:

  1. Wszystkie Msze św. i nabożeństwa odprawiane są zgodnie z harmonogramem. Po każdej Mszy św. śpiewamy Suplikację: „Święty Boże”, która jest modlitwą o odstąpienie choroby.
  2. Zachęcam, aby osoby starsze, słabe, z ograniczoną odpornością, dzieci i ich opiekunowie pozostały w domu uczestnicząc w licznie przekazywanych przez media Mszach Św. Chętni mogą także przyjąć Komunie Św. duchową. W/w osoby są dyspensowane od Mszy św.
  3. Proszę, aby w czasie Mszy św. unikać ścisku, tłoku, zachować bezpieczną odległość i ostrożność przy przekazywaniu znaku pokoju (bez podawania ręki) i przyjmowaniu Komunii św. nie tylko do ust, ale również i na rękę.
  4. Do spowiedzi przystępują tylko osoby, które mają konieczność duchową.
  5. Poszczególne Grupy i Wspólnoty proszę o przełożenie spotkań na późniejszy termin.
  6. Zwracam się z prośbą o unikanie przed Mszą św. podróżowania miejskimi środkami lokomocji.
  7. Adoracja krzyża lub relikwii powinny odbywać się poprzez ukłon, a nie przez ucałowanie.
  8. Zachęcam do modlitwy w domu w intencji dotkniętych już chorobą, Lekarzy i całej Służby zdrowia oraz o ustąpienie pandemii.
  9. Proszę także, by przestrzegać przepisów państwowych dotyczących bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Ks. Krzysztof Ukleja
Proboszcz