Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Moi Kochani Parafianie

„W każdym położeniu dziękujcie” (1 Tes 5,18)
„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Moi Kochani Parafianie!

Zgodnie z rozporządzeniem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego od jutra tj. od 25 marca do 11 kwietnia 2020 obowiązuje następujące zalecenie:

„W wydarzeniach kościelnych może brać udział jednocześnie nie więcej niż 7 osób łącznie ze sprawującymi posługę”.

Spróbujmy z pokorą i odpowiedzialnością przyjąć to zalecenie w dniu Zwiastowania Pańskiego. W centrum tego dnia jest Maryja – pokorna Służebnica Pańska. Niech Ona nam pomaga w tych trudnych doświadczeniach. W związku z tym na Msze Św. zapraszam tylko te osoby, które zamawiały intencje Mszy Św. Proszę zostańcie w domu. Przyjmijcie duchową komunię św, uczestnicząc we Mszy Św. przez radio czy telewizję.

Umiejmy wykorzystać ten trudny czas w spokoju i ufności. Ten trudny czas jest nam dany od Boga, w jakimś celu i z pewnością Pan Bóg nam pokaże po co, a my rozważajmy w swych sercach z pokorą tak jak Maryja.

Kochani jestem z Wami. Zapraszam do uczestnictwa w transmisji Mszy Św. on-line z naszego kościoła i do wspólnego śpiewania Gorzkich Żali (również on-line), Wy śpiewając rodzinnie w domach, a ja z Wami w naszej świątyni.

Ducha nie gaście. Po tym wyjątkowym i trudnym Wielkim Poście przyjdzie Wielkanoc i wspólnie zaśpiewamy Alleluja.

Wasz Proboszcz
Ks. Krzysztof Ukleja