Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Podziękowanie

Kochani Parafianie!

Pokój Chrystusa niech będzie z Wami!

Chciałbym Wam z głębi serca podziękować za Waszą troskę i za budowanie naszej wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym i materialnym. Bogu niech będą dzięki za tych wszystkich, którzy włączają się w życie wspólnoty poprzez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w nabożeństwach, adoracjach, w niesienie pomocy chorym i głodnym, angażują się w naszych zespołach parafialnych. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wiele osób odczuwa pragnienie budowania świątyni Boga, zarówno tej w sercu jak i tej materialnej przez troskę o jej piękny wygląd.

Dziękuję Wam Kochani za pragnienie życia w łączności z Jezusem Chrystusem. Z pasterską radością zarazem troską patrzę na osoby starsze, chore, na rodziców zabiegających o rozwój duchowy swoich dzieci, na młodych, którzy szukają sensu życia i na najmłodszych. Żywię nadzieję, że nasz kościół jest i zawsze będzie Waszym drugim DOMEM.

Nasz Kościół to nie tylko wizytówka naszej dzielnicy, ale to miejsce spotkania z Jezusem: miejsce modlitwy, wyciszenia i skupienia, święta przestrzeń, w której przychodzi Jezus Chrystus. Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, bogatego i biednego i dla poszukującego i zagubionego.

Z nadzieją na dalsze budowanie błogosławi

Ks. Prałat Krzysztof Ukleja - Wasz Proboszcz