XIV Tydzień Biblijny

1 maja 2022

Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. bpa Romualda Kamińskiego.

Zdjęcia: Czesława Kmieć

 

Czytanie Pisma Świętego w ogrodach parafialnych.

Zdjęcia: Marek Marchewka