Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Aktualności

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym REO

W naszej parafii zostaną zorganizowane Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym REO, które poprowadzi ks. Jarosław Sikorski.

Jeśli odczuwasz tęsknotę za Bogiem, straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu, te rekolekcje są dla ciebie. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego mogą w nich wziąć udział osoby, które ukończyły 17 lat. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 października 2019 w budynku parafialnym w par. Najczystszego Serca Maryi.

Serdecznie zapraszamy.

 

Różaniec do granic parafii

Dnia 7 października 2017 roku odbyła się akcja „Różaniec do granic”, w święto Matki Bożej Różańcowej. Dzień ten jest rocznicą bitwy pod Lepanto (1571), w której państwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego pokonały flotę Imperium Osmańskiego. Papież Pius V ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok później, decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na święto Różańca.

W Polsce w 2017 roku tego dnia w 350 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski ponad milion osób odmówiło różaniec i wzięło udział we mszy. Było to wydarzenie bez precedensu w historii i zwróciło uwagę na całym świecie. Z perspektywy 2 lat spoglądamy na tamto wydarzenie już w szerszym kontekście.

Zainspirowani "Różańcem do granic" chcemy zorganizować w naszej parafii dnia 19 października 2019 roku w sobotę akcję „Różaniec do granic parafii”, która obejmie swoim zasięgiem mieszkańców parafii Najczystszego Serca Maryi. Różaniec będzie odmawiany całą sobotę od mszy porannej do wieczornej za mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii. Od godz. 8:30 co pół godziny będzie odmawiana jedna część różańca w intencji mieszkańców wyznaczonych ulic, którzy w tym czasie nawiedzą nasz kościół, bądź duchowo połączą się z nami.

Przez cały dzień będziemy modlić się za mieszkańców konkretnej ulicy i ich zapraszamy do udziału w modlitwie o określonej godzinie. Chodzi o to, aby każdy parafianin miał poczucie, że w konkretnej godzinie Kościół modli się za niego. W niedzielę będziemy także zbierać od parafian konkretne intencje, w których będziemy się modlić.

Oczywiście nawiązując do wydarzenia „Różaniec do granic” będziemy się modlić w intencji ojczyzny, o zachowanie młodego pokolenia w wierze ojców, o uchronienie przed demoralizacją i sekularyzacją. Dzieci i młodzież są obecnie pod wielką presją. Proponuje się im model wygodnego życia szczególnie w sferze płci i podważa się naturalny podział ról kobiety i mężczyzny. Będziemy prosić Matkę Najświętszą o dar odrodzenia Polski, a Polska zaczyna się w naszych rodzinach, parafiach, wioskach i miastach.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ks. Krzysztof Ukleja
proboszcz

 

 

Wybory 2019

 

Podziękowania po zbiórce w dniu Środków Społecznego Przekazu

Warszawa, 16.09.2019

Wielebny Księże Proboszczu,

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas do parafii i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki w Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. W dniu 15 września zebraliśmy na rzecz Radia Warszawa kwotę w wysokości 37 774 zł, w tym 1 793 zł pochodzi ze zbiórki w Parafii Najczystszego Serca Maryi.

Na ręce Księdza składam też podziękowanie tym parafianom, którzy wsparli nas materialnie oraz systematycznie wspierają nas modlitwą i regularnymi wpłatami na rzecz radia za pośrednictwem Banku Słuchaczy Radia Warszawa.

Ponadto bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie kwestarzy współpracujących z naszą rozgłośnią oraz okazaną im pomoc.

Zachęcamy Czcigodnego Księdza Proboszcza oraz innych Kapłanów pracujących w Parafii do wzmiankowania diecezjalnego Radia Warszawa przy okazji ogłoszeń duszpasterskich w każdą niedzielę, by popularyzować wśród Wiernych nie tylko prasę katolicką, ale i inne katolickie media, w tym naszą diecezjalną rozgłośnię. Składamy za to serdeczne Bóg Zapłać.

Wraz z całym moim zespołem redakcyjnym zapewniam o naszej otwartości na dalszą współpracę z Wielebnym Księdzem Proboszczem zwłaszcza w kwestii promocji wydarzeń parafialnych.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Radia Warszawa

Anna Niebielska
Specjalista ds. marketingu i reklamy
 
Radio Warszawa 106,2 FM
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa
tel.: 662975628
 
https://www.facebook.com/radiowarszawa

 

Kościół z innej perspektywy

Nasz kościół widziany z nieco innej perspektywy.

Nową kopułę i krzyż na wieży kościoła możemy obejrzeć wyjątkowo dokładnie na filmie (ok. 1:25 od początku).

Zdjęcia i film zostały wykonane przez pana Daniela Błaszkiewicza.

 

Bezpieczne WWWakacje

Cyberprzemoc, patotreści, niebezpieczne kontakty, seksting, pornografia… To tylko niektóre zagrożenia, z jakimi mogą zetknąć się dzieci w internecie. Wolny czas, którego w lipcu i sierpniu jest sporo, sprzyja surfowaniu po sieci. Co zrobić, żeby ograniczyć ryzyko?

Proponujemy lekturę artykułu Bezpieczne WWWakacje, który odpowiada na to pytanie.

 

Pielgrzymka do Lourdes

W wrześniu planowana jest pielgrzymka do Lourdes (Uwaga - zmiana terminu wyjazdu).

Program pielgrzymki do wydrukowania. PDF