Sakramenty Św.

7 Sakramentów świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Kościół rzymskokatolicki uczy, że:

 • sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa,
 • kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami,
 • są one konieczne do zbawienia,
 • są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu,
 • z pewnym wyjątkiem sakramentów mogą udzielać tylko biskupi lub konsekrowani kapłani.