Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Bierzmowanie

Zgłoszenie kandydata do bierzmowania dla grupy ks. Łukasza (2021/2022). [pdf]

 

Słowo od księdza Proboszcza do rodziców i młodzieży (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA BIERZMOWANYCH 

Zapraszam na rekolekcje wielkopostne. Rozpoczynają się w niedzielę 21.02.

Kandydaci do Bierzmowania rozpoczynają spotkanie o godz. 19:00, a następnie uczestniczą we Mszy Świętej o godz. 19:30.

W środę grupa starsza przynosi prośby do Księdza Biskupa o udzielenie Bierzmowania. Każdy z kandydatów przygotowuje pisemną prośbę z motywacją.

Ks. Michał

----------------------------------------------------------

Linki fb aby dołączyć do grupy

  • Bierzmowani pl.szembeka pazdziernik 2020

https://www.facebook.com/groups/373428490377302

  • Bierzmowani pl.Szembeka wrzesień 2019 

https://www.facebook.com/groups/251642762390099

---------------------------------------------------------

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

---------------------------------------------------------

Duch święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, które nie można wyrazić słowami.

To jedna z myśli, którą możemy poznać dzięki aplikacji mobilnej PentecostApp, w której codziennie jest serwowana inspirująca, motywująca, czasem pobudzająca do refleksji, religijną treść.

Zachęcam do zainstalowania na naszych smatfonach. Będziemy z niej korzystać w grupie pierwszej. Poniżej znajduje się instrukcja.

 Instrukcja instalacji aplikacji

-------------------------------------------------------------------------

Trzy wielkie prawdy papieża Franciszka
Adhortacja apostolska Christus vivit

111. Niezależnie od różnych okoliczności, chciałbym ogłosić teraz wszystkim młodym rzecz najważniejszą, rzecz pierwszą, która nigdy nie może być przemilczana. Chodzi o wieść zawierającą trzy wielkie prawdy, które wszyscy musimy zawsze wielokrotnie usłyszeć.

BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ

112. Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pierwszą prawdę: „Bóg cię kocha”. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę ci to przypomnieć: Bóg cię kocha. Nigdy w to nie wątp, niezależnie od tego, co ci się przytrafia w życiu. W każdych okolicznościach jesteś nieskończenie miłowany.

CHRYSTUS CIĘ ZBAWIA

118. Druga prawda jest taka, że Chrystus z miłości oddał samego siebie aż do końca, aby cię zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są najcenniejszym znakiem przyjaciela, który potrafi posunąć się do ostateczności: „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1).

ON ŻYJE!

124. Jest jednak trzecia prawda, która jest nieodłączna od poprzedniej: On żyje! Trzeba to często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by na nic się nie zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byliśmy wcześniej, nie wyzwoliłoby nas. Ten, kto napełnia nas swoją łaską, Ten, który nas wyzwala, Ten, który nas przemienia, Ten, który nas leczy i umacnia, to Ktoś, kto żyje. To zmartwychwstały Chrystus, pełen życia nadprzyrodzonego, przyodziany w nieskończone światło. Dlatego święty Paweł powiedział: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15, 17).

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

1. Zapisy we wrześniu u Ks. Michała

2. Rozdanie indeksów – mój dzienniczek duchowy do pracy nad sobą

Czego nie można przegapić!

Czas przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:

A. To czas refleksji nad swoim życiem, to czas pytań jak przeżyć mądrze jedno, jedyne swoje życie?

Czy Chrystusem , czy bez Chrystusa? We wspólnocie Kościoła czy poza nim? Do czego Pan Bóg mnie wzywa? Jakie jest moje powołanie? Małżeństwo? Kapłaństwo? Życie konsekrowane? Co dalej?

Co jest między mną a Jezusem? Czy ze względu na to co jest między Wami, jesteś w stanie wskazać w swoim życiu choćby najmniejsze dobro, którego by nie było, żeby nie Twoja wiara?

B. To pogłębienie mojej wiedzy o Bogu w ramach katechezy, lekcji religii w szkole oraz rekolekcji szkolnych.

C. To czas spotkania w parafii w niedzielę.

D. Udział w niedzielnej Eucharystii (propozycje godz. 9:30 lub 18:00).