Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest podczas Mszy św. o godzinie 12.30:

 • w każdą I i III niedzielę miesiąca,
 • w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego,
 • w uroczystość Bożego Narodzenia.

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych (jeśli są z innej parafii), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (żyją w małżeństwie sakramentalnym),
 • podać należy także wiek i adres zamieszkania rodziców chrzestnych.

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się na plebanii w ostatni piątek miesiąca ok. godz. 18.30 – po wieczornej Mszy św.

Zapraszamy do obejrzenia trzech krótkich filmów, w których ks. proboszcz odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące chrztu.

 

Wymogi i zadania stawiane rodzicom chrzestnym

Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku, kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie. Rodzice chrzestni w imieniu Kościoła przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem.

W związku z tym Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

 • powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,
 • wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,
 • ukończyli 16 rok życia,
 • są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania,
 • prowadzą życie eucharystyczne,
 • żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,
 • jeśli są małżonkami – przyjęli sakrament małżeństwa (ślub kościelny),
 • nie są rodzicami naturalnymi dziecka.

Wyjątkowo chrzestnym może być również osoba prawosławna, natomiast osoba należąca do innego kościoła chrześcijańskiego może być jedynie świadkiem chrztu (kan. 872). Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Zdatność osoby do funkcji chrzestnego potwierdza jego własny proboszcz.

Wymagania kanoniczne jasno wskazują, że należy zerwać z praktyką wybierania na chrzestnych ludzi przypadkowych lub przygodnych, zwłaszcza kierując się względami towarzyskimi, świeckimi bądź materialnymi. Nie należy duchowo krzywdzić dzieci, prosząc na chrzestnych ludzi niewierzących, obojętnych religijnie czy niepraktykujących. Chrzestni mają bowiem w czasie liturgii i w życiu codziennym otwarcie i prawdziwie wyznawać wiarę oraz odpowiedzialnie zatroszczyć się o wychowanie religijne chrześniaka. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji.