Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (21.02.2021)

Ewangelia (Mk 1, 12-15)

W tym fragmencie Ewangelii człowieczeństwo i Boskość Jezusa wyraźnie się przenikają. Jezus kuszony na pustyni przez szatana jest nam - ludziom grzesznym bliższy niż kiedykolwiek. Jednocześnie zaś, św. Marek nadmienia, że „aniołowie Mu usługiwali”, co wskazuje na Boski wymiar natury Jezusa.

„Jezus po przyjęciu chrztu pościł w samotności przez 40 dni. W ten sposób nauczał nas swoim przykładem, że po otrzymaniu odpuszczenia grzechów przez chrzest, powinniśmy się przygotowywać czuwaniem, postami i modlitwami, żeby unikać tego, aby przez naszą ociężałość lub brak pilności powrócił nieczysty duch, który został wygnany z naszego serca” (św. Beda, Homilie 11).

Swą publiczną działalność Jezus rozpoczyna od wezwania do nawrócenia. Ewangelista zaznacza, że miało to miejsce „po uwięzieniu Jana”. Oznacza to, że etap obietnic już się zakończył, a wraz z Jezusem i Jego słowami rozpoczyna się królestwo Boże, a więc także zbawienie.  Jak ja odpowiadam na Boże wezwanie do nawrócenia? Czy potrafię rozpoznawać znaki czasu? Czy znajduję czas, wy wyjść „na pustynię” i tam przeżywać osobową relację z Bogiem w odosobnieniu, na modlitwie? 

Monika Drwal