Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (30.05.2021)

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Czytając Pismo Święte można się zastanowić w jak niezwykły sposób ludzie doświadczali Boga/Pan Bóg doświadczał ludzi. Chociażby Izrael, gdy był wyprowadzony z niewoli egipskiej - jak doświadczał Jego mocy praktycznie na każdym kroku. Niektórzy z Nim rozmawiali, niektórzy go widzieli w postaci gorejącego krzewu czy obłoku prowadzącego lud przez pustynię. 

W Nowym Testamencie poznajemy Jezusa - Bożego Syna. Boga - Człowieka, który głosi dobrą nowinę, dokonuje licznych cudów, a przez swoją mękę śmierć i zmartwychwstanie zbawia każdego człowieka w każdym czasie pokonując piekło, śmierć i szatana. 

Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie zostawił ludzi samych. Nie jesteśmy sami! Nie musimy się bać! Jezus Chrystus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. 

W jaki sposób? 

Bóg Ojciec posyła do ludzi Ducha Świętego. To On sprawia, że Jezus jest obecny między nami. Podczas każdej Mszy świętej Duch Święty czyni Jezusa obecnym pod postacią chleba i wina. Działanie Ducha Świętego powoduje, że w sposób bezpośredni obecny jest Jezus: widzimy chleb, lecz jest to Jezus.

Eucharystia jest cudownym miejscem doświadczenia obecności Jezusa. 

Prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam rozpoznawać obecność Boga w naszym codziennym życiu, w sakramentach, Jego Słowie i Kościele oraz w każdym spotkanym człowieku.

Maria Noculak