Rozważania parafian (05.11.2023)

Ewangelia (Mt 23, 1-12)

Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zachętą do tego, aby w swoim życiu kierować się przede wszystkim prawdą oraz pokorą. Pokora jest bardzo istotnym elementem naszego funkcjonowania w obecnym świecie. Praktycznie z każdej strony jesteśmy namawiani do wyścigu po sławę, bogactwa i zachwyt w oczach innych. Bardzo łatwo możemy w tej pogoni zapomnieć o prawdziwych priorytetach, którymi mamy się kierować. Nasze życie oraz postępowanie powinno być wypełnione przede wszystkim altruizmem oraz otwartością na ludzi, których spotkamy. Posługując swoim bliźnim okazujemy im wielki akt miłości, ale oddajemy też chwałę Bogu, działając zgodnie z jego nauką. Dajemy tym samym świadectwo, że on jest naszym jedynym Mistrzem oraz Nauczycielem.

Joanna i Marcin Dębowiakowie