Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (18.09.2022)

Ewangelia (Łk 16, 1-13)

"Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie."

Słowo Boże prowokuje do postawienia sobie konkretnych pytań.
Siostro i bracie, przeczytaj dzisiejsze czytania i porozmawiaj o nich z KOCHAJĄCYM TATĄ - BOGIEM.

  • Jaka jest moja hierarchia wartości? Czy w ogóle ją mam?
  • Kogo stawiam na pierwszym miejscu?
  • Jaki/jaka jestem w relacjach z ludźmi?
  • Czy jestem uczciwy wobec bliźniego?
  • Rozmawiam z BOGIEM jak z kimś bliskim czy odległym?

Porozmawiaj dzisiaj z BOGIEM. On czeka na Ciebie.

Maria i Mariusz Makuchowie