Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (25.09.2022)

Ewangelia (Łk 16, 19-31)

Łazarz został zabrany na łono Abrahama przez Aniołów. Przyszli Aniołowie z nieba i zaprowadzili jego duszę do Boga. Z bogaczem domyślamy się, że złe duchy zabrały go do piekła.

Aniołów Bóg stworzył dla swojej chwały i radości. Bóg jest doskonały sam w sobie. Aniołów stworzył z miłości i niezgłębionego miłosierdzia. Aniołowie to duchowe istoty, które mają rozum i wolną wolę, a po próbie w większości wybrały Boga. Niektórzy zbuntowali się, sprzeciwili się Bogu. Szatan sprzeciwił się Bogu i zbuntował innych.

Świat Aniołów jest dla nas zakryty. Przez Pismo Święte i Tradycje Kościoła dowiadujemy się, że są Archaniołowie, którzy wybrali Boga na wieki.

Archanioł Michał – „Któż jak Bóg” Bóg jest najważniejszy, jedyny, walczę w imieniu Boga z szatanem i wszelkim złem. Dlatego dobrze jest wzywać Michała Archanioła, aby bronił w walce z szatanem bo On go pokonał, wie jak z nim walczyć i ze złymi duchami.
Archanioł Rafał – „Bóg uzdrawia” Bóg uzdrawia przez Aniołów. Dobrze jest wzywać Archanioła Rafała prosząc o uzdrowienie dla siebie i bliskich.
Archanioł Gabriel – „Moc Boga” który powiedział do Maryi w chwili Zmartwychwstania „Moc Najwyższego osłoni Cię, Duch Święty zstąpi na Ciebie” Archanioł objawiał wielką moc Boga, która była związana z poczęciem i narodzinami Jezusa Chrystusa.

Niektórzy Aniołowie są potężniejsi od pozostałych z woli Boga, dlatego wzywajmy ich wstawiennictwa, czcijmy Aniołów ze względu na Boga. My mamy od chwili poczęcia Anioła Stróża, który będzie z nami aż do chwili śmierci. Pomaga nam na drodze zbawienia, do osiągnięcia szczęścia. Zaprzyjaźnijmy się z naszym Aniołem Stróżem, by jak Łazarza w chwili śmierci również naszą duszę zaprowadzili do Boga.

Maryjo Królowo Aniołów - módl się za nami! ?

Monika Bagińska