Rozważania parafian (20.11.2022)

Ewangelia (Łk 23, 35-43)

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, a dzisiejsza Ewangelia przenosi nas pod Krzyż. Jak to możliwe?

Gdzie jest ta Dobra Nowina, gdzie jej mamy szukać?
Może dopatrywać się Dobrej Nowiny w ludziach, którzy drwili z JEZUSA?
A może jest w szydzących żołnierzach podających ocet CHRYSTUSOWI?
Albo w słowach złoczyńcy na krzyżu, który urągał KRÓLOWI WSZECHŚWIATA?

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.

Siostro i bracie! To jest ta Dobra Nowina, JEZUS CHRYSTUS przeszedł przez mękę, umarł na Krzyżu, pokonał śmierć, a potem zmartwychwstał! To jest nasz KRÓL!!! Krzyż jest znakiem miłości i zwycięstwa.

Pomyśl dziś, jakie miejsce Jezus zajmuje w Twoim życiu, czy jest dla Ciebie Królem i Panem? Tym, którego chcesz słuchać i pełnić Jego wolę?

Mariusz i Maria Makuchowie