Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (08.01.2023)

Chrzest Jezusa musiał być wydarzeniem niezwykłym. Duch Święty zstąpił na Jezusa, niebiosa się otworzyły i sam Bóg przemówił wobec wszystkich zebranych: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". Mogłoby się wydawać, że po tym wydarzeniu nikt nigdy nie będzie miał wątpliwości kim jest Jezus - że jest On zapowiadanym przez proroków i wyczekiwanym od tysięcy lat Mesjaszem. Stało się jednak inaczej - pomimo wielu cudów dokonanych przez Jezusa, będących dowodem Bożej miłości i wszechmocy, lud odrzucił Jezusa. Nie tak wyobrażali sobie Mesjasza, więc Jezus nie może nim być. Jakże wielu ludzi postępuje dziś podobnie. Mając swoje wyobrażenie o Bogu, wielu wątpi w Jego istnienie, bo przecież gdyby istniał nie pozwoliłby na głód, cierpienie i zło.

Boże wszechmogący, dziękujemy Ci za dar chrztu, dzięki któremu jesteśmy członkami żywego Kościoła i możemy każdego dnia wzrastać w wierze. Prosimy, przymnóż nam wiary i nie dopuść, byśmy kiedykolwiek w Ciebie zwątpili.

Monika Drwal