Caritas

Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Najczystszego Serca Maryi kontynuuje Dzieło Miłosierdzia pod przewodnictwem ks. prałata Krzysztofa Uklei - proboszcza parafii.

Główny celem Parafialnej Caritas jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, wielodzietnym rodzinom, osobom chorym, samotnym, ludziom będącym w trudnej sytuacji.

Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w domu parafialnym i czynny jest w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.30.

Zespół Caritas liczy kilkanaście osób. Przy Parafialnym Zespole Caritas działa Klub Seniora.

 

Formy prowadzonej działalności:

  • wydawanie żywności w ramach programu "Dostarczanie artykułów żywnościowych dla najuboższej ludności UE";
  • organizowanie spotkań dla osób starszych i chorych w Tygodniu Miłosierdzia;
  • okresowe zbiórki do puszek Caritas;
  • pozyskiwanie i rozprowadzenie odzieży, obuwia i zabawek;
  • organizowanie spotkań mikołajkowych dla dzieci;
  • prowadzenie rozmów z osobami samotnymi i potrzebującymi pomocy;
  • współpraca z innymi wspólnotami;
  • pomaganie uczniom potrzebującym pomocy w nauce.

Parafialny Zespół Caritas rocznie udziela pomocy około 400 osobom. W ciągu roku od marca 2011 do lutego 2012 wydano ponad 15 ton żywności.

 

Paczki świąteczne
19 grudnia 2023
Parafialna Caritas przygotowała i wydała 170 paczek świątecznych dla potrzebujących.

Paczki świąteczne
3 kwietnia 2023
Parafialna Caritas przygotowała i rozdała 180 paczek dla potrzebujących.

Paczki świąteczne
19 grudnia 2022
Parafialna Caritas przygotowała i rozdała ponad 200 paczek dla potrzebujących i bezdomnych.

Spiżarnia parafialnej Caritas

Wyprawki dla dzieci z Ukrainy
4 marca 2022
Parafialny zespół Caritas przekazał dzieciom z Ukrainy 3 kartony wyprawek szkolnych (artykuły i przybory).

Świąteczne paczki
17 grudnia 2021
Parafialna Caritas przygotowała i rozdała ponad 100 paczek dla potrzebujących.

Tornister pełen uśmiechu
30 sierpnia 2021
Wydano 6 plecaków i 70 wyprawek szkolnych.

Wielkopostne dary serca
29 marca 2021
Parafialna Caritas przygotowała i wydała 170 paczek świątecznych dla potrzebujących. Dziękujemy ludziom dobrej woli za wielkie serca!

Paczki świąteczne
21 grudnia 2020
Wydano 120 paczek świątecznych dla potrzebujących.

Tornister pełen radości
31 sierpnia 2020
Pomimo pandemii parafialny zespół Caritas rozdał 35 tornistrów i 55 wyprawek szkolnych.

Spotkanie Św. Mikołaja z dziećmi
22 grudnia 2019
Rozdano 110 prezentów świątecznych "Dar Serca".

Wigilijne spotkanie
20 grudnia 2019
Zorganizowano wieczerzę wigilijną dla 80 osób samotnych i potrzebujących, rozdano 120 paczek świątecznych.

Adwentowe wydarzenia
Adwent 2019
Dary świąteczne, paczki i prezenty-serduszka.

Gala Wolontariatu Caritas DWP
5 grudnia 2019
Podczas gali nagrodę "Skrzydła Anioła" wręczono Wiktorii z młodzieżowej grupy "Volontarius".

Kiermasz książek
17 listopada 2019
Młodzież z parafialnego zespołu Caritas zorganizowała kiermasz "Od książki do zabawy".

Tornister misyjny
7 listopada 2019
Parafialna Caritas przekazała 7 kartonów z artykułami i przyborami szkolnymi dla dzieci z Afryki.

Tornistry i wyprawki pełne radości
30 sierpnia 2019
Rozdano dzieciom 50 tornistrów i 80 wyprawek szkolnych. Wśród tornistrów był tornister ks. proboszcza.

Wieczerza Wigilijna dla osób potrzebujących i samotnych
20 grudnia 2018
Przygotowano wieczerzę wigilijną dla 80 osób, wydano 100 paczek świątecznych. Młodzieżowy wolontariat służył swoją pomocą. Wszystkim dziękujemy za wsparcie i pomoc.

Spełnienie marzeń każdego dziecka
19 grudnia 2018
Św. Mikołaj rozdał 96 paczek-serduszek. Dziękujemy ludziom dobrej woli za wielkie serca.

Tornistry pełne uśmiechów
31 sierpnia 2018
Parafialny zespół Caritas przygotował i rozdał 65 tornistrów "pełnych radości" i 55 wyprawek szkolnych.
Ks. Proboszcz spotkał się z dziećmi.

Wieczerza Wigilijna
20 grudnia 2017
W wieczerzy wigilijnej uczestniczyło 80 osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących. Przygotowano dla nich 230 paczek świątecznych.

Spotkanie ze Św. Mikołajem
19 grudnia 2017
80 dzieci dzięki akcji parafialnej Caritas "Serce dla dzieci" otrzymało prezenty-serduszka. Dziękujemy Ludziom Dobrej Woli za Wielkie Serca!

Gala Wolontariatu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
5 grudnia 2017

Tornistry pełne uśmiechów rozdane
1 września 2017
Parafialny zespół Caritas przygotował i rozdał 96 plecaków oraz 36 wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących.
Wśród tornistrów był również tornister Księdza Proboszcza – tornister marzeń i wielkiego serca. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za szlachetne serca.

Wydarzenia bożonarodzeniowe
Grudzień 2016
"Szlachetna Paczka" dla 145 uczniów szkół podstawowych z naszej parafii, 130 prezentów-serduszek dla dzieci, Wigilia dla 90 osób potrzebujących, 250 paczek świątecznych dla ubogich, chorych, bezdomnych, samotnych i rodzin potrzebujących.
Ludziom Dobrej Woli dziękujemy za Wielkie Serca!.

Tornistry "pełne uśmiechów" rozdane
29 sierpnia 2016
Parafialny zespół Caritas przygotował i rozdał 112 plecaków z przyborami i artykułami szkolnymi oraz 40 wyprawek szkolnych.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

Spotkanie opłatkowe
16 stycznia 2016
Spotkanie opłatkowe wolontariuszy parafialnych zespołów Caritas z ks. biskupem Markiem Solarczykiem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie Płudy.

Wieczerza Wigilijna
23 grudnia 2015
Odbyła się Wigilia z udziałem 75 osób – samotnych i potrzebujących. Przygotowano 200 paczek świątecznych.

Dar Serca
19 grudnia 2015
Uczennice klasy IIc z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek wraz z S. Karoliną przygotowały paczki świąteczne dla rodziny wielodzietnej.

Jasełka i Św. Mikołaj
19 grudnia 2015
117 dzieci dzięki akcji parafialnej Caritas „Dar Serca” otrzymało prezenty świąteczne.

Gala „Wolontariat łączy pokolenia”
4 grudnia 2015
Statuetki i dyplomy dla wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas.

Tornister pełen uśmiechów
1 września 2015
Caritas parafialna rozdała w tym roku 92 plecaki z przyborami szkolnymi i 60 wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za wielkie serca!

Kiermasz książkowy
30 sierpnia 2015
Caritas parafialna, z inicjatywy ks. Proboszcza, zorganizowała po raz pierwszy kiermasz książek i podręczników używanych.

Wielkopostne dary serca
1 kwietnia 2015
Z darów złożonych do kosza oraz z kupionych produktów przygotowano 225 paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących i 60 paczek dla dzieci.

Akcja "Pomagamy"
Od stycznia do marca 2015 w każdą środę wydawane były kanapki dla osób potrzebujących pomocy.

 

Wigilia samotnych i potrzebujących
22 grudnia 2014
Odbyła się wigilia z udziałem 90 osób - samotnych, bezdomnych i potrzebujących. Przygotowano 252 paczki świąteczne.

Jasełka "Dzieci - dzieciom" i spotkanie ze Św. Mikołajem
20 grudnia 2014
110 dzieci dzięki akcji Caritas "Serce dla dzieci" otrzymało prezenty świąteczne. Dziękujemy ludziom dobrej woli za szlachetne serca!

Akcja "Tornister pełen uśmiechów"
1 września 2014
Parafialna Caritas rozdała 105 tornistrów dla dzieci oraz 45 wyprawek szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej.

Wielkanoc 2014
14 kwietnia 2014
Z okazji Świąt Wielkanocnych parafialny zespół Caritas wraz z ks. Proboszczem przygotował 250 paczek świątecznych dla potrzebujących (chorych, samotnych i rodzin wielodzietnych) oraz 105 paczek dla dzieci.
Przy parafialnej Caritas powstała Młodzieżowa Grupa Wolontariuszy.

Akcja "Serce dla dzieci"
20 grudnia 2013
Parafialny zespół Caritas wraz z ks. Prałatem zorganizował parafialną akcję "Serce dla dzieci". Aż 114 dzieci otrzymało świąteczne prezenty.

"Spotkajmy się na Grochowie" - Festyn rodzinny w ogrodach parafialnych
8 września 2013
Parafialny zespół Caritas i młodzieżowa grupa wolontariuszy przygotowali loterię fantową.

Akcja "Tornister pełen uśmiechów"
2 września 2013
Parafialny zespół Caritas wydał 62 plecaki z przyborami szkolnymi. Z akcji parafialnej zbiórki artykułów szkolnych do kosza, przygotowano 20 wyprawek dla dzieci w wieku 6-7 lat.

Wigilijne spotkanie
W sobotę, 22 grudnia 2012 parafialny zespół Caritas wraz z ks. proboszczem zorganizował Wigilię dla ponad 200 osób samotnych i potrzebujących. Z darów złożonych do kosza zrobiono 265 paczek świątecznych.

Dar serca
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia parafialny zespół Caritas wraz ks. prałatem Krzysztofem Ukleją zorganizował I parafialną akcję "Dar serca dla dzieci". 80 dzieci z wielodzietnych rodzin otrzymało prezenty świąteczne od ludzi dobrej woli.

Tornister pełen uśmiechów
Akcja trwała od 15 do 30 sierpnia 2012

Udział parafialnego zespołu Caritas w odpuście parafialnym
16 czerwca 2012