Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (29.08.2021)

Słowo Boże pełne jest obietnic Boga Ojca danych każdemu człowiekowi. Ten, który jest bliski, zawsze obecny, prawdomówny i wierny, obiecuje coś swojemu umiłowanemu stworzeniu.

W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, Bóg obiecuje życie w pełni temu, kto będzie realizował je zgodnie z Bożymi zasadami, które są sprawiedliwe. Będzie on też człowiekiem mądrym i rozumnym.

W Psalmie 15 Bóg obiecuje mieszkanie w swoim domu, czyli swoją nieskończoną obecność człowiekowi prawemu, sprawiedliwemu, prawdomównemu sercem i uczciwemu. Temu, który szuka dobra bliźniego i szanuje go. Taki człowiek nigdy nie zachwieje się (Ps 15, 5), bo będzie mieszkał w Bogu. Boża obecność będzie jego codziennością.

Czytanie z Listu św. Jakuba wskazuje na Źródło każdego dobra, które człowiek otrzymuje, posiada lub odnajduje w swoim sercu. Jest nim Ojciec, w którym nie ma przemiany czy zmienności. Bóg zawsze wierny, obecny, kochający, czekający jest tożsamością człowieka, bo stworzył go (św. Jakub pisze "zrodził"!). Taka była Jego wola. Bóg chciał mojego i Twojego życia. Chciał mojej i Twojej nie tylko obecności na tym świecie, ale byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1,18), czyli tym, co pierwsze i najlepsze. Dlatego św. Jakub wskazuje, by ufnie przyjąć Boże słowo. Słowo, które może zbawić każdego z nas i które Bóg zaszczepił w nasze serca już w momencie stworzenia. Zaznacza, by przyjąć je i uczciwie, stanowczo realizować w swoim życiu. Apostoł wyjaśnia też, czym jest religijność, która podoba się Bogu. Nazywa ja "czystą i bez skazy". Przejawia się ona w dwóch kwestiach: trosce o sieroty i wdowy, czyli o tych, którzy nikogo nie maja oraz w wolności od tego, co oferuje świat, a nie Bóg.

Zwieńczeniem liturgii Słowa jest fragment Ewangelii św. Marka, w którym Jezus wyjaśnia, w jaki sposób realizować Boże Prawo. Faryzeuszom przywiązanym do starotestamentalnego wypełniania przepisów prawa, Syn Boży stanowczo wskazuje na prymat miłości i wagę tego, co dzieje się w sercu człowieka. Tych, którzy stosują się do przepisów prawa, ale dla samego wypełniania ich, nazywa obłudnikami. Wie, ze nie dbają oni o czystość swoich serc. Jak dodaje, to w sercu człowieka rodzi się cale zło: złe myśli, przewrotność, pycha, nieskromność, obelgi.

Agata Pniewska