Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Rozważania parafian (18.06.2023)

Ewangelia (Mt 9, 36 - 10,8)

Dziś Dies Domini (Dzień Pański). Nasz kochany BÓG daje Słowo, konkretne Słowo, którym nas karmi i pragnie spotkania.

Proponujemy: Weź do ręki Pismo Święte i otwórz na Ewangelii według świętego Mateusza 9, 36 - 10, 8.

  • Przeczytaj dwa razy tekst.
  • Zaproś DUCHA ŚWIĘTEGO, aby Ci towarzyszył i pytaj JEZUSA: Co mówisz do mnie przez tę Ewangelię? Co mówi Słowo Boże o mnie?
  • "Przenieś" się do czasów CHRYSTUSA i bądź człowiekiem na którego spojrzał Mistrz i powołał. Najpierw uleczył, udoskonalił i dał Tobie misję życiową. Pobądź z tym.

Czas rozważania 15 minut. Zakończ modlitwą: Chwała Ojcu...

Mariusz:
Święty Mateusz ukazuje JEZUSA, który na pierwszym planie zajmuje się dolegliwościami fizycznymi oraz duchowymi człowieka. Sprawy duszy są ukryte, lecz bardzo ważne. Mój stały spowiednik i kierownik duchowy zawsze ukazuje mi tę rzeczywistość. Pokazuje, iż można codziennie rozważać treści Pisma Świętego - medytować. Dlatego też staram się wstawać wcześnie rano, gdy moja żona i syn jeszcze śpią i rozważam tekst Pisma Świętego. BÓG przez Słowo rozjaśnia mi wiele spraw, a przede wszystkim przemawia. Chwała PANU!

Maria:
Jezus dziś powołuje mnie na nowo, daje swoim Słowem moc do działania. Jeśli tylko uwierzę, w Jego Imię mogę uzdrawiać, być narzędziem w Bożych rękach - Bóg może przeze mnie przemawiać do innych ludzi. Świadomość tak ogromnej misji i zadania daje mi radość oraz siłę, by nie stać cicho w miejscu, ale głosić Jego chwałę i dzielić się tym, co Bóg robi dla mnie, dla mojej rodziny z ludźmi, których spotykam. Tu przychodzi mi na myśl zdanie: "Nie mów ludziom na siłę o Bogu, ale żyj tak, by sami zaczęli o Niego pytać."

Chwała Panu!

Mariusz i Maria Makuchowie