Rozważania parafian (03.09.2023)

Ewangelia (Mt 16, 21-27)

"Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je."

Nie jest łatwo podążać za Jezusem. Trzeba być "do bólu" uczciwym, kochającym innych, dobrym człowiekiem... Czy się da? Pewnie. Przecież już nie jednego świętego Kościół wyniósł na ołtarze.

Jak zatem "tracić swoje życie"? Czasem może to być prosta rzecz np. po skorzystaniu z toalety płatnej, której nikt nie pilnuje, a drzwi stoją otwarte. Wrzucić te 2 zł, czy nie? Niby prosta drobna uczciwość. Ktoś w sklepie wyda za dużo reszty. Oddać? To tylko 5 zł... ALE Czy warto ryzykować męki w czyśćcu za parę złotych?

"Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?"

Zastanówmy się: Czy warto zyskać chwilowo tutaj na ziemi, a ponieść szkodę na wieczność? Rachunek wydaje się prosty.

Prośmy zatem Jezusa, by to On pomagał nam, uczył nas i czynił w nas cuda "codziennego zapierania się siebie".

Joanna i Marcin Dębowiakowie