Rozważania parafian (03.03.2024)

Ewangelia (J 2,13-25)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas, jakie powinny być nasze życiowe priorytety. Przeciwstawiając się profanacji i laicyzacji domu Bożego staje się wzorem postępowania każdego człowieka posiadającego lub dążącego do prawdziwej relacji z Bogiem. Nie zapominajmy, że kościół jest przede wszystkim miejscem spotkania z żywym Bogiem. To na Nim powinniśmy się skupiać a nie na prowadzeniu towarzyskich rozmów, odbieraniu mało istotnych telefonów czy agitacji politycznej. Warto zauważyć, że wspomnianą w Ewangelii świątynią jesteśmy także my sami jako wspólnota ludzi oraz każdy z nas indywidualnie. W związku z tym starajmy się ze swego serca i myśli, ze swojego słownika i z obrazów, którym się przyglądamy, ale też ze swoich pragnień usuwać wszystko to, co zaśmieca i zanieczyszcza nasze wnętrze oraz sprawia, że nasze życie przestaje być postrzegane przez ludzi wokół nas jako świadectwo wielkiej miłości i dobroci Boga. 

Joanna i Marcin Dębowiakowie