Rozważania parafian (17.03.2024)

Dzisiejsza Ewangelia zapowiada to, co niebawem się wydarzy, zapowiada śmierć Jezusa, Jego wywyższenie ponad ziemię.
On sam mówi o tym, że aby wydać plon ziarno musi obumrzeć, nie da się bez jakiejś straty, cierpienia dojść do wielkich rzeczy.
Nie ma możliwości, by być z Chrystusem i patrzeć tylko na ten świat. Jezus mówi, że trzeba umrzeć dla świata, by narodzić się dla życia wiecznego, życia w prawdzie z Bogiem.

Z dzisiejszą Ewangelią można skojarzyć ten oto punkt z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

«KKK 142 Przez swoje Objawienie "Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej." Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara.»

Nasz Niewidzialny ZAWSZE Kochający BÓG traktuje Ciebie i mnie droga siostro/bracie jak swojego przyjaciela - ufa i wierzy w nas. Gdyby tak nie było, to nie potwierdziłby tego śmiercią oraz zmartwychwstaniem. Zaprasza do relacji: Ciebie i mnie. Czy tego chcesz?

Wysłuchaj się w Jego głos.
Myślisz sobie jak to zrobić?
... czytaj Pismo Święte
... słuchaj swojego współmałżonka
... posłuchaj dziecka 
Wolą BOGA jest NASZE UŚWIĘCENIE.

Maria i Mariusz Makuchowie