Rozważania parafian (05.05.2024)

Ewangelia (J 15, 9-17)

Dzisiejsza Ewangelia porusza kwestię największej wartości w życiu człowieka - miłości. Miłość jest fundamentem naszej relacji z Jezusem oraz naszymi bliźnimi. Miłość Jezusa jest bezwarunkowa i bezgraniczna. Otrzymujemy ją mimo, iż poprzez nasze liczne zachowania, po ludzku na nią nie zasługujemy Jezus oczekuje od nas jedynie abyśmy trwali w Jego nauce i zachowywali Jego przykazania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że najważniejszym przykazaniem danym nam przez Boga jest właśnie przykazanie miłości. To z uczynków miłości będziemy przede wszystkim „rozliczani” na sądzie ostatecznym. Dlatego też skoro „darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy”. Rozsiewajmy ten wielki dar od Pana, jakim jest miłość, w naszym otoczeniu. Przynośmy owoc życia według nauki Jezusa i realizujmy to wszystko, do czego nas wybrał i przeznaczył.

Joanna i Marcin Dębowiakowie