Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Akcja Katolicka

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła."   
Jan Paweł IIPodstawy organizacyjne nadał jej papież Pius XI w 1922 r. W Polsce przygotowania do utworzenia Akcji Katolickiej trwały już od 1926 r., kiedy to powstała tzw. Liga Katolicka. W skład Akcji Katolickiej wchodziło szereg stowarzyszeń (m.in. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej); wydawała też czasopisma i książki. Po II wojnie światowej Akcja Katolicka została reaktywowana dopiero w 1994 r., a w 1996r. KEP zatwierdziła jej nowy Statut.

Cel i działalność Akcji Katolickiej (Rozdział II Art.9. 1 Statutu AK)

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.