Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów Rzymskokatolicka Parafia Najczystszego Serca Maryi Warszawa Grochów
Parafia Plac Szembeka Grochów Parafia Najczystszego Serca Maryi Grochów

Ruch Focolari

Spotkania ze Słowem Życia to jedna z form pogłębiania życia charyzmatem Jedności podarowanego Kościołowi poprzez Chiarę Lubich, założycielkę Ruchu Focolari – znanego w Kościele jako Dzieło Maryi.

W roku 2000, kiedy Chara Lubich była gościem polskich biskupów uczestniczących w 303 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, zapytana przez redaktora „Gościa Niedzielnego” (nr 12/2000) czym jest dla Niej Słowo Życia odpowiedziała: „Przekładanie na codzienne życie Słowa czy zdania pochodzącego z Pisma Świętego, zwykle z Nowego Testamentu, ale nie tylko, opatrzonego komentarzem, jest zwyczajem, który sięga pierwszego okresu Ruchu. Obecnie te refleksje są co miesiąc publikowane w 90 językach i dialektach na całym świecie i docierają do około 40 milionów osób. Celem jest ciągła ewangelizacja i reewangelizacja nas samych i innych w - sposobie myślenia, odczuwania, działania, miłowania. W taki sposób, wraz z wiarą, która musi zawsze jaśnieć w naszych duszach, przeżywane Słowo Boże sprawia, że my, chrześcijanie, możemy indywidualnie doświadczać rzeczywistości bliźniego - „drugiego Chrystusa”, a we wspólnocie - rzeczywistości jego mistycznego Ciała, to jest Kościoła.”

Każdego miesiąca uczestnicy spotkań otrzymują wybrane zdanie z Ewangelii opatrzone komentarzem. Jest to zdanie nie tylko do rozważenia ale i do wcielania w życie, zgodnie ze wskazówkami podanymi w komentarzu.

Podczas comiesięcznych spotkań uczestnicy dzielą się doświadczeniami z przeżywania Słowa oraz owocami tych doświadczeń w ich codzienności.

Ten sposób wzajemnego podarowania tworzy wspólnotę, przyczynia się do budowania Kościoła Komunii, do wypełniania się pragnienia Jezusa wyrażonego w modlitwie zapisanej w Ewangelii św. Jana (17,21) „aby wszyscy stanowili jedno...”

Spotkania ze Słowem Życia w naszej Parafii pw. Najczystszego Serca Maryi odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:45 w sali na parterze domu parafialnego (ul. Chłopickiego 2). Przed spotkaniem zapraszamy do kościoła na Mszę Św. na godzinę 18.

Więcej informacji na temat Ruchu Focolari także: